Pomoč - Uspešno poslovanje

Stopnja davka na artiklih

Stopnja davka na artiklih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Stopnja davka na artiklih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Stopnja DDV je določena pri vsakem artiklu preko šifranta blagovnih skupin artiklov. Vsak artikel spada v neko skupino artiklov. Skupina artiklov pa vsebuje tarifo davka. Tarifa davka pa določa stopnjo davka. Se pravi v kolikor nimamo vnešene skupine artiklov pri določenem artiklu, ta artikel nima davka in je cena z DDV enaka ceni brez DDV. Ko vnašamo račun za domači trg in dodamo artikel brez vnešene skupine na dokument enostavno ni davka na dokumentu. Na voljo imamo s CTRL+ENTER (ko smo v stolpcu TDav) izbrati tarifo davka ali določiti artiklu skupino, katera vsebuje veljavno tarifo davka. Na dokument moramo po spremembi skupine ponovno dodati artikel na dokument, drugače spremembe na dokumentu ni. Vsi artikli, kateri spadajo v določeno skupino imajo isto stopnjo davka. V primeru, da dodajamo nov artikel in bi ga po vseh pravilih morali dodati v znano in že vnešeno skupino artiklov, vendar pa ta skupina nima prave tarife in stopnje davka, moramo vnesti novo skupino s pravo tarifo davka.