Pomoč - Uspešno poslovanje

Stroškovna mesta

Stroškovna mesta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Stroškovna mesta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Stroškovna mesta je pomožni šifrant in se ne uporablja pogosto. V kolikor imamo razdeljeno poslovanje na stroškovna mesta in želimo voditi dokumente po stroškovnih mestih uporabimo ta šifrant. Podatki za vnos novega s.m. so le oznaka in naziv. Pri raznih statističnih izpisih (in direktorskem sistemu) imamo možnost izpisa prometa, razlike v ceni, odprtih postavk, ... po stroškovnih mestih. Primer uporabe:

1. Podjetje se ukvara z prodajo in servisem: lahko imamo servisne račune in prodajne račune razdeljene na 2 stroškovna mesta

2. Podjetje ima še 4 poslovalnice: lahko razdelimo poslovanje na 4 stroškovna mesta

--

 

P.S. Na voljo imamo tudi druge oblike delitve poslovanja: na osnovi skladišč, na osnovi blagovnih skupin, na osnovi artiklov (od oznake 0001 do 1000 so prodajni artikli, od oznake 2000 do 3000 so servisni artikli in storitve), ...