Pomoč - Uspešno poslovanje

Tarifni razredi davkov

Tarifni razredi davkov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tarifni razredi davkov

Predhodnja tema Naslednja tema  

V šifrantu so vnešene vse tarifne skupine davkov. Ponavadi so 3: (brez davka-brez oznake, višja stopnja - T1 in nižja stopnja - T2).

Vsak davek ima oznako, naziv, stopnjo in prepračunano stopnjo na 4 decimalna mesta. V primeru avtomatskega prenosa v GK imamo tudi na voljo vnosa dveh kontov : za davčne zavezance in nezavezance.

 

clip0105

 

Preračunana stopnja se nam izračuna sama v primeru, da še ni vnešena in ko vnesemo stopnjo DDV.