Pomoč - Uspešno poslovanje

Tečajna lista

Tečajna lista

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tečajna lista

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tečajno listo vnašamo po dnevih za vsako denarno valuto posebej. Za vsako denarno valuto je lahko samo ena sprememba na dan. Na konec seznama (na zadnji datum) pridemo z <CTRL>+<END> ko smo v desni razpredelnici. V kolikor tečajna lista ni vidna v celoti v oknu, moramo povečati okno čez cel ekran in z miško razdeliti okno med valuto in tečajem tako, da je vidno vse kar želimo.

 

clip0179