Pomoč - Uspešno poslovanje

Tehnološki postopki

Tehnološki postopki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tehnološki postopki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Standardni neobvezen šifrant tehnoloških postopkov z Oznako in Nazivom. Za isti izdelek imamo lahko več tehnoloških postopkov in za več izdelkov imamo lahko isti tehnološki postopek. In namesto, da na delovni nalog za delo, vnašamo vedno isto zaporedje tehnoloških faz, tu dodamo nov tehnološki postopek in v sestavi vnesemo zaporedje faz: Sestava tehnoloških postopkov iz faz.