Pomoč - Uspešno poslovanje

Vnos cenika artiklov po cenikih

Vnos cenika artiklov po cenikih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos cenika artiklov po cenikih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z ukazom vnašamo nove cene artikom po cenikih (podobno kot Poslovanje/ Vnos cenika artiklov). Prvo izberemo kateri cenik bomo vnašali in nadaljujemo z vnosom cenika. Vnos je podoben vnosu dokumenta. Na ceniku je en artikel samo 1X. Denarna valuta se določi v šifrantu cenikov kateri ne sme imeti nastavljene stalne odvisnosti cene od obstoječih cen.

 

 

clip0159

 

Z gumbom <kopiraj z cenika> lahko skopiramo vse artikle in njihove cene z obstoječega cenika.

Z gumbom <sprememba cen> lahko za poljuben odstotek zmanjšamo ali zvečamo vse cene na ceniku.

Z lokalnim ukazom <Preberi artikle z računov na cenik> se  nam prazen cenik napolni z vsemi artikli  in njihovimi zadnjimi neto prodajnimi cenami (z že zmanjšanimi za rabate).

Z lokalnim ukazom <Preberi promet klienta za obdobje> vnesemo še obdobje in oznako klienta, kar nam omogoča, da se v datum in opombo prenese datum in količina prometa artiklov za vnešeno obdobje. Ukaz je primeren kadar formiramo cenik za določenega kupca.

 

Za artikle na zalogi je priporočljivo/nujno spreminjati cene z zapisnikom o spremembi cen.