Pomoč - Uspešno poslovanje

Vnos informativnega cenika

Vnos informativnega cenika

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos informativnega cenika

Predhodnja tema Naslednja tema  

Cenik je namenjen samo izpisu kot ponudba ali cenik. prvo moramo vnesti podatke v šifrant informativnih cenikov, nato lahko začnemo z vnosom.

Primer vnešenega informativnega cenika.

 

clip0160

 

Vrstice vrivamo s tipko <INS> in brišemo z <CTRL> + <DELETE>. Artikel se na ceniku lahko vpiše tudi večkrat. Stolpec  omombe nam pomeni dodatni tekst na ceniku. Kadar Oznaka artikla ne obstaja nam vrstica predstavlja naslov skupine. Zadnji stolpec KC pomeni ali se z ukazom <Osveži cene> kopirajo cene iz cenika ali ne.  Cenik lahko izpišemo brez dodatnega naziva artikal (brez naziva 2) - gumb <Izpiši> ali pa z dodatnimi nazivi: gumb <Izpiši z nazivi 2>. Z lokalnim ukazom  <Dodaj artikle iz šifranta na konec cenika> pa dodamo vse artikle, ki ustrezajo vnešenemu pogoju z trenutnimi cenami na konec cenika. Možni pogoji so od artikla, do artikla in/ali skupina artiklov.

 

Primer izpisa:

clip0161

 

P.S. Ko vnašamo cenik moramo paziti na zaporedje vnosov. Zaporedja se kasneje ne da spreminjati.