Pomoč - Uspešno poslovanje

Vnos inventure

Vnos inventure

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos inventure

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prijavimo se v program in v skladišče v katerem želimo delati inventuro.

Inventura se začne z ukazom Poslovanje/Inventura. Odpre se nam okno z vnešeno zadnjo inventuro v izbranem skladišču (v katerem smo prijavljeni). Inventuro odpremo z ukazom (+) na vrhu okna. Prvo se nam odpre okno za vnos datuma, skladišča in OE. Skladišče pustimo vnešeno, OD pustimo prazno, Datum pustimo današnji ali pa vnesemo željenega.

 

clip0482

 

Naprej se nam odpre okno za izbiro, kateri artikli se dodajo na inventuro. Če želimo dodajati artikle sami (vnos kot prevzemnica) potem izberemo 1. možnost (brez dodajanja – nadaljevalo se bo z ročnim dodajanjem). V tem primeru moramo paziti da vnesemo vsak artikel samo enkrat. V ostalih primerih se nam dodajo izbrani artikli na inventuro in se kasneje ne da dodajati novih ali jih brisati z inventure. Najpogostejša izbira je:

 Gostišča: samo artikli

 Maloprodaje: Doda se celotni šifrant

 Veleprodaja: Doda se celotni šifrant

 Proizvodnja: Dodajo se vsi artikli ali Dodajo se vsi Izdelki – odvisno od tipa skladišča.

clip0483        

 

Naprej nam javi koliko postavk je bilo dodanih in nas vpraša ali se obnovi knjižna zaloga (računalniška zaloga), najpogosteje zberemo DA.

clip0484Nekaj časa traja (odvisno od količine prometa) in pod knjižno zalogo se nam prikaže računalniška zaloga na datum na katerega smo odprli inventuro. V kolikor smo na datum inventure poslovali moramo Datum zaključka inventure spremeniti na naslednji datum (od datuma inventure). Nato vnesemo komisijo in nadaljujemo z vnosom inventurnega stanja po artiklih.

 

clip0485

 

Vnašamo samo Inventurno stanje. V kolikor artikla ni na zalogi vpišemo pod Inv.stanje 0. Razlika med knjižnim in inventurnim stanjem so inv.razlike.

 

Osvežitev cen: z ukazom Obnovi cene (lokalni meni – F9 ali desna miškina tipka) obnovimo cene katere izberemo iz okna:

clip0486

 

V kolikor obnavljamo povprečne nabavne cene, moramo pred tem ukazom osvežiti povprečne nabavne cene v šifrantu (Ostalo/Osvežitev povprečnih nabavnih cen artiklom  z Vpiši v šifrant obkljukano).  Obkljukamo lahko 1 li 2 postavke ( v primeru 2 – 1 kljukica za nabavne cene in 2. kljukica za prodajne cene). Najpogostejša osvežitev cen je  izbira: a1 in b1.

 

V kolikor želimo inventuro prekiniti in postoriti nekaj drugega v programu, lahko inventuro shranimo in zapustimo okno za vnos. Ko naslednjič pridemo v inventuro jo poiščemo in kliknemo trikotnik za urejanje inventure in nadaljujemo z vnosom.

 

Po invenutri lahko artikle iščemo s tipko F7. Nato vnesemo oznako (ali začetek oznake) ali črtno kodo. Ko pritisnemo ENTER nam program poskuša poiskati artikel na inventuri. V kolikor ga ni našel nam to sporoči, v drugem primeru lahko vnesemo inventurno stanje.

 

Ko končamo inventuro shranimo (kljukica ali Shrani) in jo knjižimo (gumb knjiži). Odgovorimo na 2 vprašanja (najpogosteje in priporočljivo je NE in NE) in inventura se poknjiži na datum zaključka inventure, se pravi inv.stanje začne veljati na datum zaključka inventure zjutraj. V kolikor smo imeli inventurne razlike, se nova zaloga (inv.stanje) vidi z dnem zaključka inventure na kartici artikla ali zalogah artiklov.