Pomoč - Uspešno poslovanje

Vnos obračuna DN

Vnos obračuna DN

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos obračuna DN

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tu se vnaša poraba časa (in lahko tudi materiala - odvisno od nastavitev) po zaposlenih vezanih na določen delovni nalog.

 

clip0180

 

V seznam moramo vnesti na določen dan kdo od zaposlencev je delal katero fazo in koliko časa. Količin se vnaša v urah. Se pravi 0,5 pomeni pol ure, 0,25 pomeni 15 minut. Vsak uporabnik lahko vnaša samo svoje podatke in jih tudi izpiše - gumbi. podatki so nam kasneje na voljo pri izpisih porabe čaasa po zaposlenih, po delovnih nalogih, po fazah in ostalo za poljubno obdobje.