Pomoč - Uspešno poslovanje

Vnos plačil dobaviteljem

Vnos plačil dobaviteljem

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos plačil dobaviteljem

Predhodnja tema Naslednja tema  

Obvezosti se črpajo iz knjige prejetih računov. Zato moramo prvo odgovoriti na vprašanje:

 

clip0214

 

Najpogosteje kliknemo na DA.

Nato se nam odpre okno za vnos novega plačila:

 

clip0215

 

V vnosno polje Oznaka dokumenta vnašamo prejeti dokument, ki ga plačujemo. Do oznake dokumenta lahko pridemo s CTRL+ENTER. ali vnesemo direktno številko. Dokument in klient morata biti vnesena pravilno - drugače pride do različnih zneskov na odprtih postavkah in kartici klienta. Na prehodu leta je potrebo paziti na letnico pri datumu plačila. V kolikor ne vnašamo točne številke dokumenta (Oznaka dokumenta) so lahko razlike na odprtih postavkah in kartici klienta. Po vnosu dokumenta in klienta se nam predlaga odprto stanje dokumenta. Lahko pa spremenimo znesek in vnesemo delno plačilo. Polje avansno plačilo moramo nujno obkljukati v primeru avansnega plačila, da se zapre pravi prejeti račun, oznake tega prejetega rauna pa še ne poznamo. V kolikor želimo odpreti že obstoječi vnos plačila kliknemo na <Pojdi na že obstoječi vnos>. Odpre se nam seznam vnosov in z dvoklikom ali <ENTER> skočimo na izbrani vnos. Na voljo imamo tudi ukaze:

 - Prenos iz bančnega poslovanja

 - Dnevnik - dnevnik knjiženj

 - Kartica dobavitelja - finančna kartica dobavitelja, obveznosti in plačila

 - Vnos plačil kupcev

 

Izpisi se nahajajo v Izpisi in poročila/Plačila/ plačila dobaviteljem.