Pomoč - Uspešno poslovanje

Vnos TDR - maloprodaja

Vnos TDR - maloprodaja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos TDR - maloprodaja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prvo se odpre okno za vnos obdobja. Le vnosi v obdobju so veljavni.

 

clip0195

 

Po vnosu se odpre pregled knjižb v obdobju:

clip0196

 

Okno je namenjeno le pregledovanju in iskanju. V kolikor želimo kakšen vnos popraviti, ga prvo poiščemo in nato kliknemo na gumb <Urejanje>. V kolikor želimo dodajati nove knjižbe kliknemo na gumb <Napredni vnos> in odpre se nam okno za vnos:

 

clip0197

 

Na koncu vnosa zapremo okno z X desno zgoraj.