Pomoč - Uspešno poslovanje

Vozila

Vozila

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vozila

Predhodnja tema Naslednja tema  

V modulu za prodajo in servis vozil imamo možnost vnašati podatke o vozilih. Vsako vozilo je enolično določeno (št.šasije, št.motorja, ...), Na osnovi šifranta hitreje vnašamo servisni delovni nalog ali kakšen drug dokument v komerciali:ponudbo, račun, dobavnico. Na osnovi tega šifranta in vnešenih servisnih delovnih nalogov so na voljo podatki o zgodovini servisiranja določenega vozila (kaj vse se je že delalo na tem vozilu). Podatki o posameznem vozilu so:

 

clip0352

 

V servisnem delovnem nalogu se pojavlja celotni šifrant vozil. Obkljukano polje "V prodaji" pa nam pomeni ali se vozilo pojavlja tudi v šifrantih v komerciali za izdelavo ponudb, računov, dobavnic.