Pomoč - Uspešno poslovanje

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Predhodnja tema To je zadnja tema  

Vprašanja in odgovori

Predhodnja tema To je zadnja tema  

 

Kako vnesemo datum v vnosno polje ?

Pred sabo imamo vnosno polje za vnos datuma: . Vnosno polje je sedaj prazno. Tudi če ni prazno in je tekst (datum) v  vnosnem polju označen lahko začnemo z vnosom datuma. Če želimi vnesti datum 10.12.2000 in se nahajamo v letu 2000 oz. želimo vnesti datum  10.12. v trenutnem letu v katerem se nahajamo. Vnesemo 10.12 in pritisnemo tipko <ENTER>.  Tekst 10.12 se nam spremeni v 10.12.2000. Če je bil vnos pravilen nam program nič ne javi in nam skoči samo v drugo vnosno polje, drugače pa nam javi napako. Če želimo vnesti datum, kateri ima letnico drugačno od trenutne potem moramo datum vnesti v celoti. Primer : za datum 10.12.2001 moramo vnesti 10.12.2001 in pritisniti tipko <ENTER>. Če je bil vnos datuma napačen nas bo program obvestil sicer bo skočil v naslednje vnosno polje, makro gumb ali tabelo.

 

Če vnašamo datum 02.03.2000 in se nahajamo v letu 2000 potem lahko vnesemo samo 2.3 in <ENTER>. Program nam bo spremenil 2.3 v 02.03.2000. Isto velja za datume v drugih letih: 3.4.1972 nam bo spremenil v 03.04.1972. Primer vnosa datuma: 05 -> datum v trenutnem letu in mesecu;  0501 -> datum v trenutnem letu   050102;   d   - > današnji datum;

 

Datum lahko vnesemo tudi preko koledarja:

 

clip0095

Do koledarja pridemo preko ikone ali z clip0096, ki se nahaja za vnosnim poljem za datumom.  Na ikono lahko pritisnemo z miško ali pa prtitisnemo <CTRL>+<ENTER>, ko smo v vnosnem polju datuma.

 

Po koledarju se lahko premikamo z smernimi tipkami in PgUp ali PgDn. Po koledarju pa se lahko premikamo tudi z miško.

 

Ko smo si izbrali  pravi datum ga prenesemo v vnosno polje z tipko ENTER ali z miškinim klikom n makro gumb V redu.

 

P.S. Nastavitve datumov se nastavljajo v Nadzorni plošči, ki jo najdemo v Windows nastavitvah.

      Trenutni datum sistema-računalnika se spreminja z dvoklimom na ikono , ki se nahaja v desnem spodnjem kotu ekrana.

 

Če se pojavljajo kar prazne vrstice na izpisanih dokumentih !

 

Če se nam na izpisanih dokumentih pojavljajo med posameznimi postavkami nezaželjene prazne vrstice potem smo naredili napako pri vnosu artiklov v šifrant artiklov. Te prazne vrstice se na vnosni formi Račun, kjer vnašamo račun ne vidijo, vidijo se le, če račun izpišemo na ekran oz. tiskalnik.

 

V tem primeru moramo iti v šifrantu artiklov na željeno oznako artikla (1), odpreti okno za urejanje artikla ( F9 U ) in začeti urejanje tega artikla (ALT+U).Prestavimo se v teskt v "Nazivu 2" in zbrišemo vse prazne vrstice, ki se nahajajo na koncu "naziva 2".  Zbrišemo jih s tipkami BACKSPACE ali DELETE na tipkovnici. Artikel potrdimo z makro ukazom ali z ALT+ P (potrdi).

 

To ponovimo za vse artikle v šifrantu, kateri imajo preveč praznih vrstic na koncu naziva 2.

P.S. Vnašalno okno za Naziv2 se ne zapusti z ENTER (kar pomeni prazno vrstico) ampak z TAB.

 

 

Kako se izbriše dodatna klavzula, ki smo jo vnesli na račun ? Račun smo že izpisali.

Če še nismo na formi Račun gremo z ukazom iz glavnega menija Poslovanje / Račun.

Če še nismo na pravem računu, poiščemo račun z makro gumbi ali kako drugače. Ko smo na pravem računu začnemo urejati račun z makro gumbom ali  <ALT> + <U>. Z miško kliknemo na listič Klavzule .  Na oknu se nam prikaže vnešena klavzula

Kliknemo z miško v belo polje in označimo cso naško klavzulo in pritisnemo tipko DEL, ali z tipko BACKSPACE brišemo po en znak do kamor želimo. Na koncu račun shranimo z  makro gumbom .

 

Kam vnesemo račun od odvetnika za opravljeno storitev ? – za potrebe knjige DDV

 

Račun od odvetnika je račun za opravljeno storitev in se vnaša v Knjigo prejetih računov ročno. V to knjigo pa se vnaša z ukazom Poslovanje/Ročni vnos postavk v knjige DDV/ knjiga prejetih računov. – promet blaga in storitev.

 

Kam vnesemo račun od dobavitelja, ki nam je dobavil material ? – za potrebe knjige DDV

 

Prejeti račun in pripadajočo dobavnico moramo vnesti na prevzemnico. Podatke na prevzemnici dopolnimo še s podatki: Št. računa in datum računa. Gremo z miško na listič  DDV in dopišemo še datum prejema dokumenta, obkljukamo polje ali lahko  odbijemo DDV, vstopni davek DDV 20% in 8,5%. Vnesena prevzemnica se nam bo avtomatsko vnesla v knjigo prejetih računv. Knjigo izpišemo z ukazom Izpisi in poročila / Knjige DDV / Knjiga prejetih računov. Se pravi glavni kriterij, da prevzemnica postane finančni dokument je vnos Št.prejetega računa, datum prejetega računa, datum prejema listine, znesek DDV oz. označimo, da je DDV obračunan.

 

 

Vnesemo prevzemnico in se nam zaloga vnešenega artikla ne poviša !

 

Z dokumentom prevzemnica zvišujemo zalogo določenega artikla. Če ima artikel pravi status, ki ga lahko spreminjamo v formi za urejanje artikla (matični podatki/ artikli/ Urejanje). Tip-artikel mora biti obkljukan, tip – storitev ne sme biti in tip – izdelek tudi ne. Status artikla na prevzemnici se prenese iz šifranta artiklov takrat, ko dodamo artikel na prevzemnico. Če gremo kasneje v šifrant artiklov in sprememnimo status se status na prevzemnici ne popravi avtomatsko ampak moramo artikel še enkrat dodati na prevzemnico, da se nam status prenese. Ko je artikle z pravim statusom na prevzemnici se zaloga sigurno poveča. Če nam zaloga še ne kaže pravilno moramo z ukazom Ostalo/servis/ukazi operaterja/Briši vse fiksne zaloge v prometu zbrisati vse zapise, ki nam pospešujejo branje zaloge.

 

Tiskanje, če imamo priključenih/inštaliranih več tiskalnikov na računalnik

 

Tiskanje poročil na tiskalnik se izvede vedno na tiskalnik, ki je bil privzeti, ko smo vstopili v program UP. Če smo privzeti tiskalnik med izvajanjem programa spremenili, nam to na izbiro tiskalnika iz programa UP ne vpliva. če hočemo spremeniti tiskalnik na katerega izpisujemo moramo zaključiti program, spremeniti tiskalnik in ponovno zagnati UP. Nastavitve za velikost papirja in ostale nastavitve tiskalnika se nastavljajo v MS Windows nastavitvah in le te veljajo v programu UP.

 

P.S. Na izpis virmanov in položnic ne vplivajo Windows nastavitve tiskalnika. Tudi izpis šumnikov na virmane in položnice se ne nastavlja v Windows nastavitvah tiskalnika.

 

O minusu v šifrantih

 

 

Če z miško kliknemo na – ko se nahajamo v enem izmed šifrantov (artikli, klienti, ...) nam izbriše celotni zapis (artikel , klienta, ... ) z vsemi podatki. Se pravi, če smo pred brisanjem imeli vnešenih 120 artiklov potem imamo po brisanju le še 119 artiklov v šifrantu. Pred resničnim brisanjem nas program še vpraša ali resnično želimo izbrisati artikel in mi še vedno izberemo DA(YES) ali NE (NO). Skrajšava za miškin klik na – je ALT + B in ima popolnoma isto funkcijo.

 

O minusu na dokumentih

 

 

 

Če z miško kliknemo na – ko se nahajamo v enem izmed dokumentov ( dobavnica, račun, lahko tudi inventura, ...) nam izbriše celotni dokument z vsemi vnešeni podatki o artiklih. Se pravi, če smo pred brisanjem imeli vnešenih 120 računov in je na tem računu vnešenih 10 postavk (vrstic) potem imamo po brisanju le še 119 računov in celotni vnos desetih vrstic je šel po gobe. Pred resničnim brisanjem nas program še vpraša ali resnično želimo izbrisati dokument in mi še vedno izberemo DA(YES) ali NE (NO). Skrajšava za miškin klik na – je ALT + B in ima popolnoma isto funkcijo.

 

P.S. Posebno je potrebno paziti pri vnosu inventure, ker ena inventura vsebuje  veliko število vnosov in vsi vnosi se izbrišejo.

 

Zaključek leta

 

Leto materialno zaključimo z inventuro. Inventurno stanje na inventuri nam pomeni vhod naslednjega leta. Tako lahko naprej uporabljamo program v novem letu. Zaloga na skladišču dne 1.1. v novem letu bo vnešeno inventurno stanje. Če na inventuri kakšen artikel nimamo vnešen potem zaloga v novem letu ne bo nič.

 

Prestaviti moramo avtomatske števce na 1. To storimo z ukazom Ostalo / nastavitev avtomatskih števcev.

Pri tem pazimo na predpono, vsak števec dokumenta se mora začeti z 03 ali _3 (odvisno od nastavitev) za leto 2003 ali 04 ali _4 za leto 2004 in tako naprej. Primer začetne številke računa za leto 2003 - 0300001.

 

Podatke fizično iz leta v leto lahko loči le serviser DL. Pred tem mora biti narejena inventura za prejšne leto in hkrati začetek novega leta. Vnešeni morajo biti vsi dokumenti za nazaj. Tako, da lahko fizično DL serviser odpre novo leto tudi nekaj dni ali tednov ali celo mesecev po novem letu. Program pa se lahko uporablja v tem času normalno naprej.

 

Katero skladišče je konsignacijsko ?

Skladišče katero ima v urejanju šifranta skladišč obkljukano polje Konsignacijsko.

 

Kaj je razlika med kljukico in gumbom Shrani v urejanju šifranta klientov?

Ukaza sta si podobna le da Shrani tudi zapre okno, kljukica pa ne. V primeru, da moramo vnesti več klientov naenkart je boljše da shranjujemo z kljukico (ali ALT+P) kot pa z gumbom <Shrani>, da se nam okno za vsakim klienom ne zapre.

 

Kako preverimo različico programa?

Izberemo Pomoč/ Ostalo o programu in prikaže se nam okno z "O programu"

clip0228

Kliknemo na gumb Info o programu in prikaže se nam okno

clip0229

Pod file version nam piše: 5.2.0.89 kar pomeni različico programa.

 

Zakaj mi na storitvi, ki jo imam vpisano v šifantu artiklov prikazuje zalogo ?

Na nekem skladiščnem dokumentu je bila uporabljena storitev (Odpremnica, Dobavnica, Račun/Dobavnica, Prenosnica, Dobropis, Bremepis, Inventura, ....) in v šifrantu artiklov ni označeno kot storitev. V kolikor se je kasneje (ko so se že delali skladiščni dokumenti) spremenilo iz "Tip artikel" na "Tip storitev" se za nazaj ni nič spremenilo, razknjižbe za nazaj ostajajo označene kot artikel. To uredimo z ukazom Ostalo/Ukazi operaterja/Promet/Polje sprememba v skladišču/ pri vseh knjižbah pri storitvah na False

 

Kje vse se da dobiti informacijo o količinski zalogi določenega artikla ?

Podatki o zalogi so na različnih izpisih in prikazih. Naštel bom le najbolj uporabljene prikaze zaloge za določen artikel:

Izpisi in poročila/Zaloge/Zaloga artiklov

Matični podatki/Artikli - na desni strani v okvirju clip0356 in clip0355

 

 

Izpisi in poročila/Kartica artikla: Za poljuben artikel izpišemo kartico artikla

 

Skladiščni dokumenti: za trenutni artikel na dokumentu se zaloga prikazuje zgoraj poleg skladišča:

 

Na zaslonu imamo za določen artikel prikazano zalogo vndar vemo, da je različna od dejanske. Kako preveriti zakaj je prišlo do razlike ?

 

Lahko si pogledate kontrolo zaloge: Kontrola zalog za posamezni artikel.

Najlažje se preverimo podatke o prevzemih in idajah z Kartico artikla in z Hitro kartico artikla za določeni artikel.

 

Kje enostavno preverimo promet po artiklih ?

Najlažje preverimo s poročilom 19.6 - Prodaja artiklov.

S poročilom lahko dobimo različne podatke o prodaji artiklov za poljubno obdobje:

- lahko artikle samo za eno skupino

- lahko samo promet določenih artiklov - od do oznake

- lahko samo artikle enega dobavitelja

- lahko samo prodajo za določene kupce

- lahko samo artikle ali storitve ali izdelke ali vse

- lahko promet po dobavnicah ali računih

- lahko grupiramo po kupcih

 

Kje enostavno dobimo podatke katere artikle je kupoval določeni kupec ?

S poročilom 19.6 - Prodaja artiklov in Grupiranjem po kupcih. Lahko omejimo poročilo samo za določene artikle (Skupina, Dobavitelj, ...)

 

Kako vnesemo začetno zalogo?

1. Začetno zalogo vnesemo kot prevzemnico št.0 ali 1 (A0500001-I, kjer 05 pomeni letnico, -I pomeni invenurno prevzemnico) na datum zaloge. Naj poudarim, da je datum prevzema, datum zaloge in da zaloga začne veljati zjutraj tega dne. To pomeni zaloga na datum 1.7.2004 = vsota začetno stanje na 1.7.2004 in vsi prevzemi na 1.7.2004 zmanjpano za izdaje na datum 1.7.2004.

2. Začetno zalogo lahko vnesemo kot inventuro na datum zaloge. Ko inventuro vnesemo jo shranimo in poknjižimo.

 

Ko dodajam nov račun se še pred vnosom kupca (Oznaka klienta še ni določena in je prazna) prikaže kar naziv enega klienta. Kje sem naredila napako?

V šifrantu klientov j vnešen klient brez oznake. Na računu se prikazuje naziv tega klienta. Ta problem se pojavlja pri vseh dokumentih. Ko se dodaja nov dokument je vnešena oznaka klienta vedno prazna. Pod prazno oznako klienta paje vnešen nek klient z nazivom. Ta se izpisuje. Rešitev izbrisati je potrebno klienta s prazno oznako, oziroma ga je potrebno spremeniti oznako v veljavno oznako.

 

Ali lahko vodim klienti po njihovih davčnih šteilkah oz. po ID št, za DDV? Ali je smiselno ?

Da. Oznaka za vsakega klienta je lako dolga do 10 znakov oz. številk, kar je dovolj da vpišemo davčno št., ki je dolga 8 znakov. Smiselno je v primeru, da imamo ogromno število klientov in ti so večinoma davčni zavezanci. V primeru poslovanja pretežno s fizičnimi osebami se Oznaka s pomočjo Davčne številke ne obnese. Tudi kadar vnašamo novega klienta se pri vnosu DŠ oz. ID kontrolira, če ta že ne obstaja. Če ID že obstaja je verjetno podvojen klient. problemi, ki nastopajo v primeru šifriranja po DŠ:

- ko se naziv firme spremeni

- ko nek klient postane davčni zavezanec

- ko se nek predračun izda na fizično osebo (oznaka je neka zaporedna številka), ko pa fakturira, pa želi račun na pravno osebo (oznaka je DŠ oz. ID).

- vnos istega klienta večkrat v šifrant klientov (poslovanice, druge lokacije, drugo)

 

Iz šifranta artiklov je izginilo polje za prikaz zaloge trenutnega artikla?

V lokalnem meniju izvedemo ukaz Prikaz zaloge in nato Shrani nastavitev stolpcev.

 

Vnašam ponudbo, na kateri sem v šifrant klientov ravnokar vnesla novega klienta. Ko sem zaprla okno za urejanje (dodajanje) klientov se na novo vpisani klient v šifrantu klientov ni pojavil in tudi sedaj ga ni, čerpv se mga vpisala. Zakaj ga ni ?

Ko se vpisuje novega klienta se vsakemu določi ali je kupec ali dobavitelj ali oboje. Ko odpiramo šifrant klientov z dokumenta Ponudba, se nam v šifrantu klientov prikažejo samo kupci (kateri imajo kljukico na Tip kupec). V kolikor ste vnesli novega klienta in ga niste obkljukali kot kupca, ga v prikazu ne boste videli. Isto velja za dokument račun, dobavico in ostale vnose klientov v vnosna polja za oznako klienta. Ko vnašamo novega klienta iz dokumenta Prevzemnica, pa moramo paziti, da ga obkljukamo kot Dobavitelj. Ko odpremo šifrant klientov direktno iz matičnih podatkov, se prikažejo vsi klienti - in kupci in dobavitelji in informativne stranke.

 

Prodajam pohištvo in imam eno in isto omaro v 6-ih barvnih odtenkih. Vse variante bi rad vodil pod isto šifro vendar bi rad dopisal barvo na ponudbo in račun. Ali lahko to naredim?

DA.  Potrebno je nastaviti vnos in izpis dokumentov. To naredi serviser DL. Na dokumentih se vnaša pri vsakem artiklu posebej: Dodatni tekst pri postavkah na dokumentih.

 

Nekega artikla ne bom več prodajala. Program mi ne pusti da bi ga zbrisala?

Enkrat vnešenih in upoabljenih artiklov na dokumentih se ne da zbrisati iz šifranta. Artiklu lahko le ukinemo aktivnost tako da ukinemo kljukico v polju Aktivni ko smo v določenem artiklu v urejanju šifranta artiklov. Artikel se ne pojavlja v šifrantu artiklov. Aktivnost lahko nazaj postavimo določenemu artiklu tako, da z lokalnim ukazom v šifrantu artiklov "Prikaz tudi neaktivnih artiklov" prikažemo vse artikle, poiščemo željenega, gremo v urejanje artikla in mu ponovno obkljukamo polje Aktivni.

 

Kupil sem nov tiskalnik HP Ink jet. Ko sem zamenjal tiskalnik mi vse lepo izpiše vendar pri izpisu dokumentov ne izpiše podatke o podjetju, ki se nahajajo spodaj. Ali je problem v tiskalniku?

Ne tiskalnik je v redu, vendar je potrebno nastaviti na novo spodnjo margino na nastvitvi strani in nastaviti strani dokumentov v  glavnem meniju Ostalo/Nastavitve. Priporočljiva nastaitev spodnje margine za HO Ink jet je okrog 16.

 

Kako povečam prodajno ceno vsem artiklom iz skupine 14 - pisarniški material, za 5% in zaokrožim cene na 1 EUR?

Z lokalnim ukazom iz Urejanje šifranta artiklov: Sprememba prodajnih cen v šifrantu ali ceniku. Vnese se skupina(14), povečanje (5) in zaokroževanje(1).