Pomoč - Uspešno poslovanje

Vnos začetnega stanja

Vnos začetnega stanja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos začetnega stanja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnesemo prevzemnico št. 0 ali 1 na datum zaloge. Na prevzemnico vnesemo artikle s trenutno zalogo v polje količina in nabavnimi in prodajnimi cenami. Ali so nabavne cene zadnje nabavne cene ali povprečne nabavne cene je odvisno od načina vrednotenja zalog.

Lahko pa vnesemo inventuro na datum zaloge. Inventuro vnesemo in jo poknjižimo. Šele poknjižena inventura nam nastavi začetno zalogo.

 

V kolikor imamo več skladišč moramo vnesti vsa začetna stanja po vseh skladiščih (prevzemnica ali inventura). V kolikor imamo kosnignacijska skladišča moramo vnesti stanja po vseh konsignaijskih skladiščih.