Pomoč - Uspešno poslovanje

Zaključek blagajne

Zaključek blagajne

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zaključek blagajne

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ko vstopamo v program UP se določi datum blagajne na trenutni datum. Vsi vnešeni blagajniški računi se beležijo na datum blagajne. S poročilom Izpisi in poročila/ blagajniški izpisi/ Rekapitulacija blagajniškega iztržka dobimo podatke za določen datum. Izpis iztržkov lahko ponavljamo in nam ne spreminja blagajne. Blagajna se zaključi ko prenehamo za treutni datum vnašati blagajniške račune. Ko se naslednji dan prijavimo v program se vnešeni računi beležijo na naslednji datum. Paziti moramo da ob koncu dneva vedno zaključimo program in naslednji dan ponovno, čisto od začetka, vstopimo v program. V nasprotnem primeru lahko vnašamo blagajniške račune na napačni datum.

 

Obvezna poročila blagajne:

Rekapitulacija dnevnega iztržka

Blagajniški dnevnik

 

Priporočljiva poročila:

Promet po artiklih

Promet po denarnih valutah