Pomoč - Uspešno poslovanje

Zaključek leta

Zaključek leta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zaključek leta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poslovno leta v programu uspešno polovanje lahko zaključujemo lahko pa ne in kar nadaljujemo s poslovanjem naprej. Dokumenti so dobili novo predpono (zaradi letnice) in se številčijo od 1 naprej. V kolikor pa leto zaključujemo je potrebno vnesti vse dokumente za predhodno leto, čeprav lahko vnašamo že nove dokumente za tekoče leto. Z zaključkom leta se odpre novo tekoče leto, v katerem je končno stanje predhodnega leta, kot otvoritveno stanje v tekočem letu. Ko se prijavljamo v program lahko izberemo leto v katerega želimo vstopiti in potem lahko dostopamo do podatkov smo v izbranem letu.

 

P.S.

Kjer uporabljamo blagajniško poslovanje v veliki meri (več deset tisoč blagajniških računov je zaključek leta obvezen).

 

V kolikor leta ne zaključimo imamo dostopne podatke za vsa leta nazaj v tekoči prijavi.