Pomoč - Uspešno poslovanje

Zaloga

Zaloga

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zaloga

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zalogo spreminjajo skladiščni dokumenti:

Povečujejo zalogo:

Prevzemnica, Dobropis, Prenosnica v skladišču kamor se prenaša, Proizvodni delovni nalog za idelke

Zmanjšujejo zalogo

Odpremnica, Dobavnica, Račun/Dobavnica, Prenosnica iz skladišča, Bremepis, Blagajniški račun, Odpis, Proizvodni delovni nalog za material

Zmanjšujejo ali povečujejo:

Inventura

 

Zneskovno zalogo (prodajne cene brez ddv ali z ddv) spreminja dokument Zapisnik o spremembi cen.

 

V kolikor je dokument vpisan z negativno količino ima obratno funkcijo glede zalog. Npr.: Račun za nek artikel z vnešeno količino -10 je povečal zalogo za 10 temu artiklu in ne zmanjšal.

 

Zalogo za poljuben artikel najhitreje kotroliramo v šifrantu artiklov ali na samem dokumentu (desno zgoraj). Zgodovino prevzemov in izdaj za določeno obdobje izpišemo s poročilom Kartica artikla. Podatek o celotni zalogi v nekem skladišču na določen datum pa dobimo z izpisom Zaloga artiklov. Zgodovino določenega artikla lahko izvemo s Hitro kartico, ki jo najdemo v šifrantu artiklov v lokalnem meniju. V tem pregledu niso samo skladiščni dokumenti ampak tudi ostali. Ali je določen dokument razknjižil artikel visimo v zadnjem stolpcu SS. V kolikor je polje obkljukano je dokument spremenil zalogo v skladišču.

 

Zalogo lahko izpišemo za poljubni datum nazaj. Vedeti moramo da se mora cena izračunati na datum zaloge, kakršna je veljala takrat.

 

Posebnosti pri dobavnici:

Dobavnica razknjiži zalogo za vnešene artikle.Ne razknjiži pa v nekaterih primerih:

da je na dobavnici storitev
da je pripravljena iz odpremnice
da je na dobavnici izdelek s sestavnico in je skladišče določeno kot materialno (razknjiži se material in ne izdelek)

 

Posebnosti pri računu:

Račun razknjiži zalogo za vnešene artikle v primeru da je določen tip računa "Račun/Dobavnica" . Ne razknjiži pa v nekaterih primerih:

da je na račuu storitev
da je pripravljen iz dobavnice (tip računa: "Račun")
da je na računu izdelek s sestavnico in je skladišče določeno kot materialno (razknjiži se material in ne izdelek)
da je obkljukano onemogoči razknjiževanje (Zavihki: Dodatni podatki)

 

Posebnosti pri dobropisu:

Dobrpis razknjiži zalogo v primeru, da je obkljukano "Dokument spreminja zalogo".

 

Posebnosti pri inventuri:

Knjižena inventura spreminja zalogo na skladišču za katerega je vnešena.

 

 

Kontrola negativnih zalog po celotnem obdobju poslovanja in vseh artiklih

Na voljo imamo poročilo: Izpisi in poročila/ Kontrolni izpisi/ Kritični artikli (kartica artiklov - zaloga). Poročilo, ki se po nekaj daljšem času, prikaže na zaslonu vsebuje podatke kdaj in s katerim dokumentom je šel kateri artikel v negativno zalogo.

 

Kontrola zalog za posamezni artikel

Najpogostejše napake so:

Nepravilni datum na prevzemu ali izdaji (največkrat napačna letnica)
Vnos prevzemnega ali izdajnega dokumenta v drugo/napačno skladišče
Vnešeni račun nima določenega tipa Račun/Dobavnica ampak samo Račun
Prevzeta/izdana je bila napačna oznaka artikla
Pozabili smo vnesti eno prevzemnico in manjka prevzem artikla
V šifrantu artiklov je vnešen isti artikel pod različnimi oznakami - večkratni vnos
V šifrantu artiklov je obkljukan artikel še kot izdelek vendar nima določene sestavnice
V šifrantu artiklvo je obkljukano "Tip storitev" in ne "Tip artikel"
Na računalniku imamo nastavljen napačni sistemski datum: desno spodaj na zaslonu
in ostale

 

Preverimo sistemski datum računalnika

Preverimo nastavitve artikla v šifrantu artiklov ("Tip artikel", "Tip storitev", "Tip izdelek")

Preverimo, če kartica artikla kaže isto zalogo.

Preverimo, če kartica artikla za večje obdobje kaže isto zalogo na današnji datum (obdobje kartice artikla: od 1.1.1950 do 331.12.2020.

Preverimo hitro kartico artikla za artikel:

 - preverimo datume dokumentov

 - preverimo skladišča na dokumentih

 - preverimo spremembo v skladišču: zadnje polje SS (spremembavs skladišču) mora biti obkljukano pri skaldiščnih dokumentih