Pomoč - Uspešno poslovanje

Zaloga artiklov

Zaloga artiklov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zaloga artiklov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Najpomembnejši izpis je zaloga po artiklih. Z ukazom dobimo količinsko in zneskovno zalogo po artiklih. Zaloga se lahko izpisuje tudi za poljubni datum za nazaj.

Paziti je potrebno v primeru, da imamo tudi nekativne artikle na zalogi, da je obkljukano tudi polje: Dodatni podatki/Upoštevjo se tudi neaktivni art.

Zalogo lahko izpišemo po poljubni ceni ali lahko tudi po več cenah hkrati (obkljukamo cene po katerih želimo izpis, če je obkljukana smo ena je izpis samo po eni ceni). Najpogosteje se uporabljajo:

 nabaven cene: zadnje nabavne cene iz šifranta

 povprečne nabavne cene: povprečne nabavne cene iz šifranta - potrebno je osvežiti povprečne nabavne cene - ostalo/Osvežitev povprečnih nabavnih cen artiklom

 Prodajne cene brez DDV: zadnje prodajne cene brez ddv na datum zalog

 Prodajne cene z DDV: zadnje prodajne cene z ddv na datum zalog

 

Na voljo imamo zavihke:

       Osnovne podatke: omogoča osnovne podatke za izpis zaloge
       Artikli: omogoča vnos kriterijev, kateri artikli se izpišejo glede na oznako artikla, oznako skupine in vnešeni konto
       Klienti: omogoča vnos kriterijev o dobavitelju in/ali konsignatorju
       Dodatni podatki: omogoča vnos dodatnih kriterijev: za izpis zaloge za več skladišč skupaj, tudi nekatvni artikli, pakiranje, ...

 

 

V kolikor želimo poleg zaloge izpisati tudi datum zadnje nabave ali datum zadnjega prometa pri vsakem artiklu posebej pred izspiom izvedemo ukaz iz lokalnega menija:

"Datumski podatki".

 

V kolikor želimo zalogo shraniti v datoteko izvedemo lokalni ukaz: "Datoteka za zalogo" in nato vnesemo ime datoteke.

 

Gumb HK pomeni hitro kartio artikla za izbrani artikle iz šifranta artikov.

 

clip0510

 

clip0507

clip0508

 

clip0509