Pomoč - Uspešno poslovanje

Zamudne obrestne mere

Zamudne obrestne mere

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zamudne obrestne mere

Predhodnja tema Naslednja tema  

V šifrant vnesemo vse obrestne mere s katerimi želimo operirati. Obrestna mera pomeni lestvico, več različnih obesnih mer, pomeni več različnih lestvic. Se pravi kolikor imamo obrestnih mer, toliko imamo lestvic za obračun. Npr. lahko imamo obrestno mero: rast življenskih stroškov, TOM, rast EURA, ...

 

clip0120

 

Obestne stopnje se vnašajo v Poslovanje/Opomini in obresti/Vnos obrestnih stopenj.