Pomoč - Uspešno poslovanje

Zapisnik o spremembi cen

Zapisnik o spremembi cen

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zapisnik o spremembi cen

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z dokumentom spreminjamo cene artiklom na zalogi ali spreminjamo davčno stopnjo. V primeru zapisnika o spremembi cen vnašamo novo ceno (odvisno od skladišča ali je to z DDV ali brez DDV). Ko shranimo dokument in potrdimo spremembo v šifrantu ali ceniku, se nam spremenijo cene. Sprememba se vidi pri izpisu zalog in kartici artikla. V primeru spremembe stopnje davka moramo pred vnosom izvesti ukaz iz lokalnega menija: omogočeno spreminjanje tarif davkov in stopenj posameznim artiklom. V tem primeru izpišemo zapisnik o spremembi davka z gumbom: <Izpiši spremembo davka>. Vnešena količina nam predstavlja trenutno računalniško zalogo za izbran artikel na datum zapisnika. Ko dodamo nov artikel se zaloga zanj prebere avtomatično. Vneseno in predlagano količino lahko spreminjamo. V primeru, da imamo več cenikov (ceniki po skladiščih, ...) , moramo pod prodajno ceno vnesti oznako cenika. Cene se spremenijo samo v tem ceniku. Ko shranimo zapisnik nas vpraša o spremembi cen - v kolikor odgovorimo z NE - da ne želimo spremembe, moramo cene spremeniti enkrat kasneje. To lahko naredimo z lokalnim ukazom "Spremeni cene v šifrantu artiklov ali ceniku".

 

clip0154

 

Zapisniki se pripravljajo za vsako skladišče posebej. V zgornjem delu se nam izpisuje skladišče za katerega je bil pripravljen zapisnik in trenutna zaloga (na današni dan) trenutnega artikla. V primeru da želimo da se zaloga prikazuje na datum zapisnika izvedemo ukaz iz lokalnega menija "Pregled zaloge na datum dokumenta". To nam koristi pri kontroliranju zapisnikov po artiklih in količini in zalogi na dan dokumenta (naj bi bila ista v kolikor se je zapisnik kreiral na koncu dneva).

 

Kadar se spreminja stopnja DDV:

1. prijavimo se v prvo skladišče in odpremo zapisnik o spremembi cen - in to storimo kasneje za vsa skladišča (vse cenike)

2. izvedemo lokalni ukaz: preberi artikle z zalogo

3. izvedemo lokalni ukaz "Sprememba ukaza na vnosu"

clip0182

in vnesemo novo stopnjo davka.

4. Shranimo dokument in potrdimo z DA - da želimo artiklom spremeniti cene v šifrantu artiklov in cenikih.

5. Odgovorimo z  DA na še nekaj vprašanj - v kolikor imamo samo 1 skladišče.

Na koncu nujno preverimo davke in maržo s poročilom: 24.1.1.4: Kontrola cen in davka v artiklih.

 


Zapisnik o spremembi cen se avtomatično pripravlja pri vnosu prevzemnih listov oz. nas vpraša ali želimo, da se kreira. Isto velja pri prenosih v MP ali VP skladišče, ki ni konsignacijsko. Za konsignacijska skladišča ne pripravljamo zapisnikov in nam jih tudi ne predlaga ( kadar je "Skladišče v" vnešeno konsignacijsko skladišče - matični podatki, skladišča, F9 U - konsignacijsko obkljukamo).

 


Zapisnik o spremembi cen se nam lahko kreira avtomatično in se nam tudi odpre, ko delamo prevzem ali prenašamo blago s prenosnico iz veleprodaje v maloprodajo in spreminjamo maloprodajno ceno. Seveda mora biti vnešen tip cen v maloprodajnem skladišču: Prodajne cene z DDV.

 


P.S. Prvo moramo vnesti datum cenika, prodajo ceno (če jo želimo) in nato vnašamo artikle.