Plačilna lista v nemščini - prevozniki in gradbinci na območju Avstrije

Prevozniki in gradbinci, ki opravljajo storitve na območju Avstrije morajo imeti pri sebi plačilne liste v nemščini (poleg ostale dokumentacije, ki jih predpisuje Avstrijska zakonodaja: prevedena pogodba o delu, bančni izpisek o prejemu plače, tahografski izpiski,....). S programa OD se lahko izpišejo plačilne liste v slovenščini in prevedene plačilne liste v Nemščino. V primeru, ko se v program dodajo kakšne nove postavke za obračun plače, je možno vnesti tudi nemški prevod te postavke, kateri se potem izpiše na nemški plačilni listi.

Poleg tega je omogočen vnos ur rednega dela, časa porabljenega na območju Avstrije.  Ločen vnos je tudi za Avstrijske ure nočno delo, prazniki itd.

Pri tem se upošteva tudi minimalni Bruto znesek urne postavke, opravljene na območju Avstrije, določen s strani Avstrijske zakonodaje. program enostavno izračuna in prikaže, da je bruto urna postavka za dela na območju Avstrije enaka ali višja, kot jo predpisuje Avstrijska zakonodaja.