Novosti plače April 2011

1. Lahko se dopiše poljubni tekst na koncu izplačilno listo.

Vnos teksta je pri vnosu plače-osebnega dohodka, s klikom na Opomba v spodnjem delu.

Izpis teksta je na dnu izpačilne liste.

 

2. Pri obračunu sejnin je omogočen obračun bonitet

Pri obračunu sejnine je dodano okence za vnos zneska bonitete. Znesek bonitete se prikaže na vseh poročilih in REK-2 obrazcu.

 

3. Poljubni tekst na koncu izplačilne liste

V kolikor želimo dodati na izpisano plačilno listo poljubni tekst, ga lahko vnesemo pri obračunu plače. Tekst je lahko večvrstičen in poljubno dolg. Velja pa samo za trenutni obračun. Najpogosteje se uporablja da se zaposlenemu sporoči dodatne podatke o porabljenih minutah na monitelu in ostalo.