Program Osnovna sredstva za obračun amortizacije

Program Osnovna sredstva - program za obračun amortizacije osnovnih sredstev se uporablja med letom (kadar se pripravlja medletna bilanca) še posebej pa ob koncu leta ko se pripravljajo bilance.

Po vnosu osnovnih sredstev v register osnovnih sredstev (tudi amortizacijska doba oz. stopnja in ostali podatki) se enostavno obračuna amortizacija za obdobje (leto, mesec) in takoj so na voljo poročila. V kolikor odkrijemo napako se enostavno podatek v registru spremeni in ponovi obračun in poročila. Sprememba podatkov, obračun amortizacije in poročila se lahko ponovijo poljubno krat.

 

Poročila se enostavno lahko izpišejo po lokacijah ali zadolžencu, kontih, skupinah in ostalih podatkih.

 

Program za obračun amortizacije omogoča:

  • vnos registra osnovnih sredstev
  • inventuro osnovnih sredstev (lahko po lokacijah)
  • kontrolo stanja pred obračunom
  • obračun amortizacije za poljubno obdobje
  • odpis osnovnih sredstev
  • direktni odpis/ drobni inventar
  • spremembo amortizacijske stopnje med letom
  • potrebna poročila za knjiženje
  • izvoz podatkov za finance: Glavno knjigo
  • ostalo

 

Opis programa Onovna sredstva .

 

Program Osnovna sredstva - obračun amrotizacije in inventuro osnovnih sredstev