Ostali digi programi po željah naročnika

Stroškovnik

Program je namenjen vodenju stroškov po projektih.

Vnesemo šifrant projektov z osnovnimi podatki in dodatnimi podatki.

Po vnosu prejetih in izdanih računov po projektih lahko izdelujemo poročila po projektih in ostalih kriterijih (klienti, stroškovna mesta, komercialisti ...).

Hkrati imamo možnost vodenja knjige izdanih in prejetih računov, plačila, avansnih računov.

Program je namenjen gradbenim podjetjem.

 

Kartoteke

Na osnovi vnosa podatkov o stranki in storitvah, ki jih salon opravlja se vodi kartoteka za vsako stranko posebej. Po vsakem obisku se vpišejo opažanja oz. opombe ter morebitna plačila tretmaja oziroma plačilo paketov. Vedno imamo na razpolago trenutno finančno stanje stranke, koliko je stranka še dolžna oz. mora še plačati in tudi podatki, koliko paketov ima stranka že plačanih in jih lahko koristi. Na voljo imamo tudi več poročil o dnevniku dela za delavke in ostalo. Mogoč je tudi izpis računov in vodenje kompletnega blagajniškega poslovanja - blagajniški računi, zaključek blagajne, blagajniški dnevnik, polog iztržka.