Plačilni pogoji na računih

Pri izpisu računa se lahko dodatno izpiše tabela, ki pojasnjuje dodane rabate v primeru plačila računa pred valuto. v kolikor se račun plača pred valuto se lahko odobri dodatni rabat.

V seznamu so podatki o valuti (roku plačila), odobrenemu rabatu (procentualno) , ter znižani znesek plačila.

Za predčasno znižano plačilo se izda za zmanjašni znesek dobropis.

 

Primer izpisa seznama s podatki na koncu računa:

 

plačilni pogoji seznam rabata in zneskov

 

Primer izpisa računa s seznamom plačilnih pogojev izpisanih na koncu računa:

Plačilni pogoj račun