Mala podjetja in s.p.

Za 38 EUR + DDV na mesec vključuje:

 • programi za poslovanje podjetja:

 • računovodske storitve:

  • dvostavno knjigovodstvo
  • mesečno knjiženje dokumentov - do 24 dokumentov letno (prejeti in izdani računi)
  • knjiženje banke - plačil
  • vodenje saldakontov, odprtih postavk, IOP obrazcev
  • mesečni ali trimesečni obračun DDV
  • obračun plač za 1 zaposlenega ali prispevke za zasebnika (s.p.)
  • vodenje osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • vpogled računovodskih podatkov preko interneta

  • brezplačno geslo za dostop do računovodskih podatkov

Kontakt Gorenjska, Ljubljana: Andreja Štular Bajželj, univ.dipl.ekon, 031 628 009, andreja@digital-logic.si.

 

Kaj ponudba 38 EUR ne vključuje:

 • letne in medletne bilance (AJPES, DURS)
 • obračun in oddaja kontrolnih podatkov za odmero dohodnine
 • priprava in oddaja M4/M8 ZPIZ-u
 • obračun plač za več kot enega zaposlenega
 • prijava in odjava delavcev
 • pomoč pri delu z digi programi
 • izredni dogodki
 • prevzem dokumentacije v poslovalnici stranke

 

Konec leta se lahko pripravijo in oddajajo bilance (AJPES in DURS), dohodnina in M4/M8 za znesek od 60-120 EUR+ DDV. Znesek zavisi od dejavnosti podjetja oz. drugih dejavnikov in zahtev posamezne stranke.

V primeru drugačnega števila dokumentov lahko pokličete 031 628 009 ali pošljete podatke za točno ponudbo: andreja@digital-logic.si.

Navodila za digi programe.