Program potni nalogi za obračun potnih stroškov

Program potni nalogi omogoča obračun potnih stroškov na službeni poti

Podjetje mora imeti pregled nad stroški zaposlenih na poti, zasedenostjo službenih vozil, kontrolo prevoženih kilometrov in nenazadnje nepotrebnih poti z zasebnimi vozili. Program upošteva posebnosti za službena in privat vozila. Zato se potrebuje enostaven in pregleden program, ki vse to omogoča.  Deluje v MS Windows okolju in je mrežna različica, kar omogoča hkratno uporabo več uporabnikom.

Aktualni podatki: Kilometrina 2019 in domače dnevnice 2019 ter tuje dnevnice 2019

Na pot z avtomPotni nalogi v Sloveniji:

 • avtomatičen obračun kilometrine za vožnjo z privat vozili
 • avtomatičen izračun dnevnic na poti: dnevnice
 • vodenje prilog - ostalih stroški na poti: tunelnine, parkirnine, ...

Potni nalogi v EU in v tretjih državah:

 • avtomatičen obračun kilometrine  za privat vozila
 • ročni vnos dnevnic po tujih državah/mestih
 • vodenje prilog: ostali stroški na poti: avtoceste, cestnine, tunelnine, parkirnine, ...
 • vnos je lahko v tujih valutah (din, HRK, CHF, ...) - program avtomatično preračunava na osnovi vnesenih tečajnic

Potni nalog za privat ali službeno vozilo

Omogočen je vnos naloga za privat in službena vozila. Poleg kilometrine in dnevnic se obračuna tudi nastale stroške na službeni poti v Sloveniji in v drugih Evropskih in ostalih državah (obračunajo se na osnovi tečajne liste v državah izven EUR območja). Pri privat vozilih se avtomatično obračunava kilometrina pri službenih pa se vodi le evidenca kilometrov. Pri službenih avtomobilih se avtomatično vodi stanje števca prevoženih kilometrov.

Vnos potnega naloga

Potni nalog se prvo vnese v program (osnovni podatki in podatki o predujmih) in izpiše ter vzame natisnjeni izvod s seboj na pot. Na nalog se dopišejo opombe in priloge o stroških. Z vrnitvijo s službene poti se dopiše podatke na nalog in zaključi potni nalog. Zaključen potni nalog gre lahko v obračun potnih stroškov.

Pri vnosu potnega naloga potrebujemo opozorila v primeru napačnega vnosa. Primer: ista oseba ne more biti ob istem času na poti z drugim vozilom, isto vozilo je lahko na poti ob istem času samo na eni službeni poti - na enem potnem nalogu.

Naj program POTNI NALOGI kontrolira vas in ne vi program.

Program za obračun nudi vse to in še več:

 • domači potni nalogi in potni nalogi za tujino,
 • vodenje stanja števca ter prevoženih kilometrov za privat vozila,
 • avtomatični obračun kilometrine za domača vozila in dnevnic,
 • dnevnice v tujih državah in mestih,
 • obračun potnih stroškov doma in v tujini
 • prenos tečajnic z interneta
 • zbirni mesečni potni nalog
 • evidenca o prevoženih kilometrih
 • vodenje prilog - stroškov na službeni poti
 • stroga kontrola vnosa na osnovi že vnesenih nalogov,
 • dodelani šifranti: vozila, vozniki, naloge, priloge, ...,
 • povezava s financami: Glavna knjiga (prenos potnih nalogov)  ter
 • možno vzdrževanje in servis 24 ur na dan 7 dni v tednu.
 • 24/ 7 dosegljivost navodil za uporabo programa potni nalogi

Hitri vnos naloga

Do potnega naloga lahko na zelo enostaven način pridete že v eni minuti, saj program omogoča kopiranje podobnega obstoječega naloga. Tako lahko nalog na posamezni relaciji vnesete samo enkrat, vse nadaljnje pa skopirate z vnesenega - kot predlogo. Kopiranemu nalogu določite še datum in čas odhoda, prihoda, namen potnega naloga in ostale podatke. V kolikor pa vnašate potni nalog od začetka, so na voljo številni pred izpolnjeni šifranti, ki nam omogočajo resnično hitri vnos in potem izpis.

Potne naloge lahko filtrirate glede na obiskano stranko, relacijo ali voznika in iz filtriranih podatkov tvorite poročila. Na ta način lahko opazujete, koliko poti ste opravili v posameznem mesecu, katere relacije so najpogostejše, ...

Ker so potni nalogi najpogostejši predmet inšpekcijskih pregledov je potrebno biti ažuren in natančen pri vnašanju. V nasprotnem primeru lahko prejmete denarne kazni, izločitev stroškov amortizacije, uporaba službenega vozila v privat namene ...

Potni nalogi za službena vozila:

Točenje goriva na bencinskih črpalkah naj bo resnično le za aktualni službeno vozilo. Da ni povprečna poraba goriva previsoka (prevoženih kilometrih na potnih nalogih za obdobje med dvema točenjima) in, da so obiski bencinskih črpalk na poti, ki jo opisana na vnesenem potnem nalogu.

 

Dodatni opisi potnih nalogov:

Opis programa potni nalogi - letak.

Dodatne slike programa potni nalogi

V navodilih za uporabo programa lahko dobite več informacij, kaj in na kakšen način zmore program:

Program je povezan z ostalimi poslovnimi programi digi predvsem z:

 Primer vnos potnega naloga

 

 

 

Primer potnega naloga:

Primer izpisanega potnega naloga.

 

Potni nalogi za prodajalce in serviserje vozil - avtomobilov

Posebna različica programa potnih nalogov obstaja za prodajalce oz. serviserje vozil. Program je razširjen s posebnostmi da, omogoča enostaven najem vozil. Poleg potnega naloga se vnesejo tudi podatki za najem:

 • splošno stanje vozila
 • koliko je poln rezervoar z gorivom
 • popis opreme
 • popišejo se eventuelne vidne poškodbe vozila
 • izpišejo se splošni pogoji najema
 • ob vračilu vozila se obračuna najemnina za vozilo - izpiše račun