Program Prisotnost na delu

Program je namenjen vodenju prisotnosti na delu.

Potrebuje se program za registracijo - prisotnost.

Na osnovi kartice, ki jo imajo zaposleni se registrira prihode in odhode.

Prisotnost se računa na osnovi zaposlenih in vnešenih urnikov.

Na voljo imamo tudi vnos odsotnosti in vzroka.

Podatki za obračun plače so na voljo.