Prodaja sadja

Maloprodaja:

Možnost priklopa tehtnice na računalnik. Blagajniški račun avtomatično bere težo s tehtnice.

 

Veleprodaja:

Možnost vnosa tare (teže embalaže). Na osnovi tega potem izpisujemo pravilne podatke na račun (teža embalaže, neto teža).

Pri avtomatskem zaporednem tehtanju, ko imamo priklopljeno tehtnico, je tehtanje izrednohitro in enostavno. To velja pri prevzemu in pri izdaji.