Program plače - osebni dohodki

Program plače - OD je namenjen različnim obračunom in izplačilom:

  • osebni dohodki - plače
  • regres za letni dopust
  • 13. plačo in božičnico
  • sejnine
  • dividende
  • podjemne pogodbe
  • odpravnine
  • jubilejne nagrade

 

Veliko informacij se nahaja v Navodilih za uporabo programa OD.