Program za vodenje proizvodnje - delovni nalog

Program za vodenje proizvodnje - delovni nalogi je del programa Uspešno poslovanje, ki omogoča celovito vodenje podjetja do knjiženja v računovodski program. Upošteva se smernice za industrijo 4.0 oz za čim boljšo avtomatizacijo in pametno proizvodnjo.
 
V navodilih za uporabo programa Uspešno poslovanje si lahko ogledate zmogljivost programa Uspešno poslovanje.
 
Program za proizvodnjo je zastavljen tako, da se ga nastavi in enostavno prilagodi vašim potrebam da program resnično "dela" za Vas. Tudi dve proizvodni podjetji nimata enake organizacije v podjetju zato je to izredno pomembno. Niti slučajno ne more biti program enak za proizvodnjo mesnih izdelkov, proizvodnjo stolov, proizvodnjo tekstila ali kovinarstvo ali celo tiskarstvo. Poleg tega pa je tudi razlika v velikosti podjetij: program za kovinarstvo z 200 zaposlenimi in z 2 zaposlenima ne more biti enak. Potreba v manjšem podjetju je več ali manj voditi zalogo in kontrolo nad odprtimi delovnimi nalogi. Večje proizvodno podjetje potrebuje natančnejše vodenje proizvodnje:
 • poraba časa po delavcih in delovnih nalogih
 • vodenje lokacije polizdelka - pri katerem kooperantu je na dodelavi ali v katerem obratu se trenutno nahaja
 • v kateri fazi izdelave se nahaja določen polizdelek/izdelek
 • kateri delavec naredi največ izmeta na določeno fazo
 • primerjava učinkovitosti delavcev
 • točna cena izdelka z materialom in porabljenim časom ter kooperacijami
 • vodenje načrtov in navodil strojem v skenirani obliki - dostopno tudi pri proizvodnem stroju samem
 • ISO standard - sledljivost nabave in porabe materiala
 • pametna proizvodnja in industrija 4.0
 
Pogosto se v večjih proizvodnih podjetjih zajema podatke o porabi direktno pri strojih (čitalci, tablice), ravno tako se podatki o nabavah in izdaja zajemajo pri samem nakladanju/odpremi (tablice, čitalci, računalniki).
 
Z 20 letnimi izkušnjami komaj čakamo da predstavimo naš pogled na izboljšanje vašega proizvodnega procesa.
 

Program za proizvodnjo - proizvodni delovni nalogi omogoča

 • vnos proizvodnega delovnega naloga, izpis spremnega lista za vnos porabe časa - poraba ur zaposlenih po fazah
 • priprava naloga na osnovi že vnesenih dokumentov: kalkulacije, ročnega vnosa, prejetega naročila, obstoječega delovnega naloga
 • izpis potrebe po materialu in priprava naročilnice dobavitelju
 • možnost polizdelkov in končnih izdelkov
 • avtomatično se formira izdaja za material in prevzem izdelka na skladišče
 • vnos pod naloga za določeno pod fazo , polizdelek
 • vnos faze tehnološkega postopka (delo)
 • obračun porabe materiala na osnovi normativov ali na osnovi dejanske porabe - izdajnice
 • vnos porabe časa po fazah (delo)  (različni načini vnosi, ki so odvisni od tega,  kdo vnaša podatke: delavci sami preko računalnika in čitalca črtne kode, vodja proizvodnje, administracija, ekspedit: dobri kosi, slabi, nadure, izmena...).
 • zaključek naloga z vnosom dejansko izdelane količine
 • priprava in izpis ponudbe, dobavnice, avansnega računa, računa, vnos plačil kupcev in dobaviteljev
 • poročila o porabi materiala, zalogah, kartica materiala, kartica izdelka, statistični izpisi o porabi časa po delovnih nalogih, zaposlenih in fazah teh.postopkov
 • poročila o zalogah se lahko prikažejo na poljubni datum za nazaj po materialu, po izdelkih, po skupinah izdelkov, po kupcih, po obdobjih in ostalih kriterijih
 • poročilo o porabi časa po fazah lahko poljubno združujemo: lahko sumarno po posamezni fazi, lahko po grupah faz, lahko skupno po obdobjih, zaposlencih, lahko po delovnih nalogih, lahko po naročnikih
 • predkalkulacija
 • pokalkulacija: finančno poročilo
 • možnost avtomatičnega izpisa deklaracij za artikel ali paket (lahko tudi avtomatično iz NiceLabel)
 • omejitev dostopa določenim uporabnikom do določenih funkcij in podatkov programa

 proizvodnja

 

 

 

Možnost vnosa enega izdelka na delovni nalog ali več izdelkov na en delovni nalog.

Možnost ročnega odpisa dodatnega materiala na delovni nalog.

Možnost vnosa podatkov izdelku:

 • kosovnica/normativ
 • tehnološki postopek/ faze
 • embalaža/ pakiranje - več različnih embalaž za en izdelek


Zmogljivost programa za vodenje proizvodnje:

Uporablja se SQL baza podatkov, ki lahko vsebuje veliko podatkov in še vedno deluje hitro in stabilno: 100.000 delovnih nalogov, 30.000 artiklov in še večje uporabnik lahko nastavi hitre bližnjice do posameznih, pogosto uporabljenih ukazov.

Program se lahko uporablja tudi iz oddaljenega računalnika preko internet povezave; nadgradnjo programov lahko uporabnik naredi sam z domače strani www.digiprogrami.si. Program je povezan tudi z ostalimi programi DL, najvažnejša je povezava z glavno knjigo, kamor se prenašajo podatki in od kjer se črpajo podatki o finančnem stanju naročnikov.

Strežnik s podatki je lahko na MS Windows ali LINUX operacijskem sistemu.

 

Trenutno je največje število računalnikov v istem proizvodnem podjetju, ki uporabljajo proizvodni program v mreži ali preko interneta 36.

 

Posebnosti vodenja proizvodnje v določenih branžah / dejavnostih:

Za naštete dejavnosti so razviti delovni nalogi s posebnostmi, ki nam prihranijo čas.

 

Primer delovnega naloga za manjše podjetje : brez črtnih kod, ki so namenjene avtomatskemu zajemu porabe časa.

Primer izpis delovnega naloga v proizvodnji

 

Za manjša podjetja, kjer je zajem porabljenih ur ročen je namenjen obrazce kjer lahko delaci vpisujejo svoje porabljene ure:

Izpis delovnega naloga po fazah tehnološkega postopka za vnos ur zaposlenih

 

Oprema v proizvodnji:

 • Računalniki za vodenje in kontroliranje proizvodnje
 • Strežnik, ki skrbi za podatke in jih tudi avtomatično arhivira ter zaščiti pred nepooblaščeno odtujitvijo
 • Računalniki in tablice na delovnih mestih za pregled navodil in načrtov proizvodnih izdelkov
 • Čitalci črtnih kod - za hitro beleženje porabe časa delavcev po fazah in delovnih nalogih
 • Tiskalniki nalepk/kartončkov - za označevanje nabavljenih in porabljenih materialov
 • obvezno pa je delujoča WiFi mreža in internet povezave v podjetju