Program za vodenje proizvodnje tekstila

Z računalniškim programom za proizvodnjo tekstila lahko enostavno nadzorujemo proizvodnjo tekstilnih izdelkov. Nudi nam hiter in celovit vnos in pregled za lažje odločanje v proizvodnji in kasneje v izdobavi.

Smernice

 • Ob vnosu naročila se hitro odločamo ali izdobavljamo iz zaloge ali odpremo delovni nalog za proizvodnjo
 • Pri vnosu delovnega naloga se enotavno odločamo, ali uporabimo že odrezane kroje iz zaloge ali pa odrežemo potrebne kroje iz materiala in še kaj za zalogo
 • Delovni nalog se lahko sestoji iz več izdelkov (lahko celotno naročilo) in ne samo iz enega proizvoda z eno velikostno številko
 • Dokumenti: ponudba, predračun, prejeto naročilo, delovni nalog, dobavnica, račun se vnašajo samo enkrat. Ostali dokumenti se enostavno pripravijo na osnovi predhodnega.
 • Poleg stranke določamo tudi poslovalnico kupca - različne trgovine, lokacije, skladiša.
 • Poleg avtomatičnega razknjiževanja materiala na osnovi normativov-sestavnic se lahko vnaša porabljeni material na dokument "Odpis" ali dodatne postavke na delovni nalog.
 • Omogočeno je enostavno dodajanje novih proizvodov na osnovi obstoječih proizvodov- za osnovo se vzame barva in tkanina. Avtomatično se določi: nov proizvod in normativ, odrezani kroj in normativ, materiali za zalogo.
 • Pri izdobavi imamo na voljo večjo količino cenikov (lahko je za vsakega kupca svoj cenik)
 • Cenik lahko vsebuje poleg cene tudi rabat in superrabat, ki določata končno ceno določenemu proizvodu na dokumentu (vsak proizvod ima lahko poleg različne cene tudi različen rabat in superrabat).
 • Pri vnosu novih proizvodov se avtomatično določi tudi črna koda.
 • Možnost imamo izpisa več vrst različnih deklaracij na osnovi vnešenih dokumentov ali ročnega izpisa deklaracij. Deklaracije so lahko različnih velikosti in v različnih jezikih.
 • Omogočen je tudi izvoz cenikov v MS Excel datoteko (za Mercator, Interspar, ...)
 • Na voljo nam je tudi uvoz zaključnic iz MS Excel datoteke za odpis konsignacije in fakturiranje kupcu.
 • Na voljo nam je tudi uvoz naročil kupcev v program.

 

Primer zaporedje vnosa dokumentov:

1. Vnos ponudbe in pošiljanje po e-pošti potencialni stranki

2. Vnos prejeto naročilo od kupca na osnovi naročila (telefonsko, email ali narčilnica) (lahko tudi pošiljanje potrditve naročila stranki)

3. Priprava delovnega naloga na osnovi obstoječe zaloge proizvodov

4. Izdobava izdelkov na osnovi dobavnice in izpis deklaracij

5. Fakturiranje iz nefakturiranih dobavnic

6. Vodenje plačila kupcev - saldakonti in sprotno opominjanje

 

V procesu se vedno lahko izpiše plan izdobave, glede na predvideni datum izdobave: npr. katere proizvode je potrebno do konca tedna še izdobaviti.

Lahko se prenesejo izdelki v lastno maloprodajno eoto, kjer se prodaja preko maloprodajnih računov.

 

Prednosti delovnega naloga:

 • lahko celotno naročilo na en delovni nalog (z vsemi proizvodi) ali posamezni delovni nalogi
 • pri vnosu delovnega naloga sprotni pregled - zaloge izdelka, zaloge materiala, zaloge odrezanih polizdelkov iz materiala, količina razpoložljivih odrezanih polizdelkov
 • rezervacija polizdelkov in materiala
 • pri vnosu proizvodov na DN vnos poprabljene količine odrezanih in vnos dodatne količine odrezanih za prevzem na zalogo

 

Prednosti prejetega naročila:

 • priprava na osnovi ponudbe, uvoz iz MS Excel datoteke ali ročni vnos
 • vnos različnih rokov izdobav po proizvodih na enem naročilu
 • vnos vseh pogojev izdobave že pri vnosu naročila
 • sprotni pregled zalog proizvodov po skladiščih - lažje odločanje ali izdobava iz zaloge ali proizvodnja
 • pregled plana izdobav za trenutni teden/ dan ali naslednji teden/dan, pregled še neizdobavljenih proizvodov
 • avtomatični izpis deklaracij na osnovi naročenih izdelkov

Proizvodi za proizvodnjo tekstila

Barve za proizvodnjo tekstila

 

Tkanine za proizvodnjo tekstila

Program vsebuje tudi funkcije za celotno vodenje podjetja: vodenje plačil kupcev in dobaviteljev, DDV knjige, priprava nalogov, pontni nalogi, itd.