Razprodaje tekstila, inventura

 

V programu Uspešno poslovanje imamo imamo na voljo dokument razprodaja.

Dokument razprodaja nam omogoča enostavno pripravo razprodaje v tekstilnih, obutvenih in podobnih trgovinah. Vnos lahko pripavimo v naprej. S čitalcem vnesemo arikle, sproti dodamo odstotek znižanja, izpišemo zapisnik, izpišemo nove nalepke-cenovke in knjižimo inventuro. Nove cene začnejo veljati avtomatično na določen - vnešen datum.

Program za razprodajo nam nudi:

 • hitri vnos artiklov ali skeniranje artiklov po črtnih kodah, ročni popravek vnosov količin in artiklov
 • spremembo stare cene na osnovi vnosa popusta ali vnosa nove cene
 • kontrolo razprodaje (ali se je znižalo že dovolj artiklov, da bi bila razprodaja uspešna za določen odstotek)
 • izpis novih cenovk po istem vrstnem redu kot je bilo popisovanje
 • priprava zapisnika o spremembi cen
 • avtomatična korekcija vnosa razprodaje/zapisnika za količine, ki so se prodale in prevzele od začetka vnosa do začetka razprodaje - lahko pripravimo razprodajo v naprej
 • vnos datuma kdaj začnejo nove cene veljati na blagajni (nove cene začnejo veljati avtomatsko)
 • enostavna priprava inventure iz vnosa razprodaje
 • v primeru večjega števila trgovin/ maloprodaj nam kontrolira cene vnešene v drugih trgovinah
 • sprotni prikaz popustov vnešenih v drugih maloprodajah, trgovinah (s tem lažje zagotovimo podobne popuste istih artiklov v različnih trgovinah)
 • možnost priklopa brezžičnih čitalcev črtne kode

 

Večja količina črtnih kod na en artikel

Prav nam pride , da en artikel lahko vsebuje več črtnih kod. To pomeni, da lahko združimo različne velikostne številke ali barve v eno šifro. Šifra pa vsebuje črtne kode za vse velikostne številke in barvne variante.

 

 

Prenos dokumentov med trgovinami, maloprodajami

Za večje število poslovalnic je namenjen dokument medskladiščnica. S tem dokumentom ne vnašamo vsak prenos blaga iz glavnega skladišča v poslovalnico ampak samo razdelimo prejeto blago, zalogo ali ročno, določeno blago po poslovalnicah. Ko se vnaša je na voljo tudi trenutna zaloga v skladišču in po poslovalnicah.

Vsi dokumenti na upravi se avtomatično in elektronsko preko interneta pošljejo v poslovalnice. V poslovalnicah se prejeme podatke, katere se tudi uvozi.

Vsi dokumenti vnešeni v trgovini / poslovalnici se avtomatično prenesejo v naslovljeno trgovino ali na upravo.

Primer dokumentov, ki se prenašajo:

 • Prevzemnica
 • Račun
 • Dobavnica
 • Odpis
 • Prenosnica
 • Inventura
 • Razprodaja
 • Blagajniški dnevnik
 • Zaključek blagajne

Primer šifrantov kateri se prenašajo:

 • artikli
 • črtne kode po artiklih
 • blagajniki
 • klienti / stranke
 • način plačil
 • ceniki
 • stroškovna mesta
 • skladišča
 • nove poslovalnice / maloprodaje
 • novi uporabnike programa z nastavitvami kaj lahko in kaj ne sme

 

Na voljo so tudi dodatni ukazi:

ponovni prenos dokumentov oz. izbranega dokumenta

ponovni prenos blagajne iz trgovine na upravo za določeno datumsko obdobje

ponovni prenos določenega šifranta iz uprave v trgovino (blagajniki z novimi gesli, ...)