Rešitve za podjetja

Dobre rešitve za kvalitetne poslovne programe imamo na voljo, ker že več kot 20 let razvijamo, upoštevamo uporabniške želje in vzdržujemo poslovne porgrame po celotni Sloveniji in tudi čez mejo. Zato imamo več rešitev in prilagojen program za vašo dejavnost oz. vaše specifične zahteve. Potrebno se je zavedati, da le program, ki se najbolj približa vašim potrebam, je dober program. Najpogosteje je potrebna povezava domačega računalnika do trgovinskega da se lahko brez motenja uporablja program za poslovanje in pregleduje trenutne statistične ali pretekle podatke. 

Največ posebnih rešitev se nahaja v programu Uspešno poslovanje in Blagajniško poslovanje - maloprodaja.  Posebnosti so prilagoditve programa posameznim dejavnostim in opravilom. Le to nam omogoča hitrejše in kvalitetnejše delo s programom. Na voljo je več rešitev. Tukaj so opisana samo nekatera, za ostael pa nas kontaktirajte in vam iz naših bogatih izkušenj lahko primerno svetujemo:

 • Za storitvene dejavnosti možnost vnosa poljubne opisne postavke na ponudbo ali račun (ni potrebno odpirati nove šifre). Opis je lahko enovrstičen ali večvrstičen (dolg opis storitve s točno specifikacijo). Na dokument se lahko vnese nekaj nešifriranih storitev in material za obračun. Dokument je lahko dolg več strani in se ga lahko brez problemov hitro pošlje po e-pošti na e-naslov. Praktično ni omejitev.
 • Možnost blokiranja/onemogočanja prodaje klientom zaradi preseženega vnešenega limita odprtih postavk.
 • Prenos klientov iz AJPES-ove baze podatkov  preko interneta na dokumentih in v blagajni. Z vnosom davčne ševilke se avtomaično vnese nov klient na dokument s pravilnim nazivom in sedežem. Funkcija je lahko uporabljna tudi na blagajniških računih v maloprodaji-blagajna.
 • Izvozniki lahko svoje dokumente izpisujejo v Ang, Nem in Srbohrvaščini. Pri izpisu dokumenta se nam ponudi na izbiro jezik za izpis. Isti dokument lahko izpišemo večkrat i nto v različnih jezikih.
 • Podjetja z , lahko avtomatično prenašajo dokumente v trgovino in trgovina v drugo trgovino ali na upravo. Na voljo je tudi dokument medskadiščnica s katerim praktično razdelimo določen prevzem ali zalogo po trgovinah in avtomatično pripravimo dokumente - izdaje in prevzeme. Uprava vsebuje podatke vseh trgovin, trgovina pa samo svoje. Uprava lahko kontrolira nove kliente, nove uporabnike, nove blagajnike, cenike po trgovinah, ...
 • Garancijski listi, ki se avtomatično izpisujejo v primeru izdaje dokumenta: dobavnice, računa, blagajniškega računa. Rešen je tudi problem različnih artiklov z različnimi gar.listi in razl.garancijsko dobo. Prodaja lahko zahteva tudi vnos serijske številke, kar se prikaže na garancijskem listu.
 • se lahko avtomatično izpisujejo naročila kuhinji na tiskalnik v kuhinji. Izpisuje se samo za artikle, kateri se dodajo na odprto mizo in artikli kateri so označeni za naročila (predvsem hrana). Naročila v kuhinjo se izpisujejo avtoamtično pri vnosu hrane na račun.
 • Omogočeno je pošiljanje standardnih dopisov (preselili smo se ... , akcija za rtikle ...., odpriamo novo poslovalnico ..., spremenil se je naziv podjetja ...., spremenili smo transakcijski račun ...., ) klientom. Enostavno vnesemo dokument s teksom in ga izpišemo na izbrane kliente iz šifranta klientov. Dopis se lahko tudi pošlje po e-pošti.
 • je na voljo kompletna rešitev: paketi, pakiranja, avansni računi, plačila preko blagajne in TRR, delna plačila, povezava računov z avansnimi računi; 1AR na 1 RČ ali več AR na 1 RČ ali več AR na več RČ. Blagajniški dnevnik.
 • Vsak artikel se lahko prepozna pod dvojnimi črtnimi kodami. Do tega pride lahko, ko proizvajalec za isti artikel spremeni črtno kodo, mi pa imamo novo in staro zalogo - z novo in staro črtno kodo, dejansko pa gre za isti artikel.
 • Možnost več načinov izpisa dobavnice: brez cen, s cenami, brez dodatnega naziva, z izpisanimi  črnimi kodami, ... . Na osnovi istega vnosa se lahko pred izspiom odločimo s katerimi podatki bomo izpisali dobavnico.
 • Popustne kartice za trgovine. Popust, ki se računa stranki sproti na osnovi opravljenega prometa v zadnjih 12 mesecih. Popustna lestvica se vnese.
 • Kartica ugodnosti. Po strankah se zbira določen odstotek zneska ali št. točk. Pri nalsednjem nakupu lahko naprej zbira točke oz. znesek ali pa ga porabi in kaj kupi. Na osnovi pristopnih izjav in vseh podatkov od strank, lahko avtoamtično na el.pošto pošljemo čestitko ob rojstnem dnevu, ali obveščamo določene stranke o akcijah, razprodajah v določenih geografskih področjih ali starostnem obdobju...
 • Vnos dokumenta za popis del kot priloga za k računu. Dokument zna seštevati in množiti mere(kvadrature)  in ostale računske operacije. Izdelek je izpisan dokument na katerem se točno vidi kaj je bilo obdelano in v kakšni količini/površini. Dokument se večinoma prilaga ka izdanem računu, ki vsebuje samo skupno količino/površino del. Pogosta uporaba je pri pleskarjih in notranjih zaključnih delih.