Serijske številke za tehnično blago

Pri prodaji/nabavi/servisu/prenosih in izdajah na reverz tehničnega blaga lahko dopisujemo in/ali s čitalcem črtne kode prečitamo serijske številke. Označeni artikli vodeni po serijskih številkah pri izdaji zahtevajo vnos serijske številke. Pri vnosu dokumentov imam na voljo enostavno prodajo na blagajni, ko samo prečitamo serijsko številko izdelka in je artikel že določen. Na voljo imamo tudi vso zgodovino določene serijske številke: nabava, prodaja, servisni delovni nalogi, vse premike v druge maloprodajne trgovine, izdajo artikla na servis dobavitelju, zamenjave z drugim artiklom.

Inventura označenih artiklov se vnaša z serijskimi številkami.


Ob izdelovanju dokumentov imamo na voljo tudi:

  • zalogo artikla po serijskih številkah,
  • iskanje artikla na osnovi serijske številke,
  • kartico serijske številke (gibanje v celoti),
  • avtomatična kontrola garancijske dobe,
  • avtomatični izpis garancijskih listov z garancijsko dobo pri prodaji
  • in ostalo


Serijske številke se večinoma uporabljajo v povezavi s servisnimi delovnimi nalogi.

Vsak artikel posebej se označi ali se vodi s serijskimi številkami.

 

Primer artiklov pimernih za uporabo po serijskih številkah: pralni stroji, računalniki in računalniške komponente, TV, radii, kosilnice, GPS naprave, ožemalniki sadja, in ostali.