Servisni delovni nalog - servis

 

Servisni delovni nalog, ki je del modula za vodenje servisa in programa Uspešno poslovanje, nam omogoča vodenje servisa v celoti.

 

 

 

Proizvodni delovni nalog je drug delovni nalog in se nahaja v opisu proizvodnje.

 

 

Za servis avtomobilov in drugih vozil obstaja prilagojen servisni nalog za vozila z dodatnimi funkcijami (naročanje vozil na servis, ...) in servisiranje strojev z dodatki (reklamacijski zapisnik, ...).

 

 

Vnos delovnega naloga za servis:

 • vnos osnovnih podatkov in izpis delovnega naloga
 • vnos dodatnih podatkov (serijska številka, reklamacija, garancija, urgento, ...)
 • vnos serviserja: storitev kaj je opravil, opomb serviserja, kot opomba na računu in  interna opomba
 • vnos porabljenih ur - storitve in porabljenega materiala ter potrošnega materiala (za obračun: za prefakturiranje stranki in za odpis materiala iz skladišča)
 • vnos podatkov o nadaljnem servisiranju (izdobava dobavitelju na servis, zamenjava, garancijska zamenjava, seznam vračil od dobavitelja, ...)
 • zaključek naloga
 • enstoavna in htra priprava ostalih dokumentov (dobavnica, račun, blagajniški račun, nov delovni nalog) brez ponovnega vnašanja

 

 

Tip servisnih delovnih nalogov:

 

 • servisni delovni nalog
 • terenski delovni nalog
 • delovni nalog za objekt
 • delovni nalog za servis vozil
 

 

 

Na osnovi vnosa delovnega naloga, imamo na voljo poročila o stanju v servisu:

 • podatek o številu delovnih nalogov v delu
 • nefakturirani DN
 • število kritičnih DN
 • poročila o porabi časa po delavcih
 • poraba časa po delovnih nalogih
 • nezaključeni DN
 • nevrnjeno blago od dobavitelja - dano dobavitelju na servis

 

Program Uspešno poslovanje pa omogoča ostale potrebne funkcije za vodenje servisa:

 • materialno poslovanje: zaloga materiala, kartica materiala, inventura
 • blagajniško poslovanje
 • fakturiranje, obavnice, ponudbe
 • vodenje serijskih številk artiklov
 • vnos storitev in cenik
 • izpis cenika
 • ostalo ...

Delovni nalog za servis se lahko izpiše na A4 papir ali na blagajniški tiskalnik (servis koles, servis smuči, ...)

Najpogosteje se uporablja servisni delovni nalog v povezavi s serijskimi številkami, kar nam omogoča, da imamo na voljo zgodovino servisov za določen artikel/serijsko številko. Še posebno pri servisiranju tehničnega blaga: bela tehnika, HiFi, TV, radio, računalniki in ostalo.

 

Servisni delovni nalog

Primer vnosa servisnega delovnega naloga

 

Izpis servisnega delovnega naloga

Primer izpisa servisnega delovnega naloga

 

 

Program je del programa Uspešno poslovanje. Priporočamo ogled navodil za uporabo, kjer se podrobneje vidi uporabnost programa.