Splošni napotki o digi programih

Izklop računalnika

Računalnika se ne izklaplja iz elektrike. To se uporabi v skrajnem primeru, ko se noče ugasniti na pravilni način (start/Zaustavitev sistema) in ko smo izčrpali vse možnosti. Če se računalnik večkrat fizično izklopi (iz el. ali s tipko ON/OFF) se lahko operacijski sistem MSWindows "podere" in računalnik moramo na novo inštalirati. Seveda obstaja možnost, da izgubimo vnešene podatke.

Računalnik se pravilno ugasne po korakih:

 • Shranimo vse neshranjene odprte datoteke in neshranjene dokumente katere trenutno vnašamo.
 • Zapremo vse programe, ki se trenutno izvajajo.
 • Ugasnemo računalnik tako da kliknemo z miško na Start/Zaustavitev sistema in počakamo da se računalnik sam ugasne.

Težave pri uporabi digi programov

V kolikor se pojavi težava se držimo sledečih korakov in po vsakem koraku še enkrat poskusimo:

 1. Zapremo trenutno odprto okno in ga ponovno odpremo
 2. Zapremo program (npr. Uspešno poslovanje) in ga ponovno odpremo
 3. Reštartamo računalnik - pravilno ugasnemo računalnik in ga še enkrat zaženemo ali izvedemo ukaz Start/Zaustavitev sistema/Ponovni zagon
 4. Pošljemo prijavo motnje v DL

SLO in EUR

V primeru vnosnega polja država se SLO ali SI ne vnaša. Vnosno polje se pušča prazno, kar pomeni matična država Slovenija.

V primeru vnosnega polja Den.valuta ali DV se polje pušča prazno in se ne vnaša EUR. EUR je privzeta matična valuta.

 

Arhivirajte podatke

Redno arhivirajte podatke. Včasih po potrebi naredite dvojni arhiv.

 

Zaprite program, če ga ne uporabljate

V kolikor zapuščate delovno mesto, zaprite digi programe. V kolikor pustite katerikoli program nekaj ur odprtega, preneha delovati povezava do baze podatkov. To je varnostni ukrep. Po nekaj urah je potrebno program zapreti, kljub temu, da lahko javi kakšno napako, in ga ponovno odpremo za ponovno delo.

 

Naziv in dodatni naziv artikla se ne sme spreminjati, po tem,0 ko je bil že uporabljen na dokumentu

Ko vnesemo na dokument artikel z nekim vnešenim nazivom in nazivom 2, se kasneje v šifrantu artiklov ne sme spreminjati naziv in ne naziv 2. Po potrebi se lahko popravi samo slovnične napake v nazivu in dodatnem nazivu ali se dopolni z dodanimi opisnimi podatki. V primeru, da vseeno spremenimo naziv se v primeru ponovnega standardnega izpisa (ne iz arhiva) starega dokumenta izpiše nov že popravljen naziv, kar ni v redu. V primeru spremembe se nam pri shranjevanju tudi prikaže opozorilo.

Aktivnost artiklov

Aktivnost artiklov se ne sme spreminjati, v kolikor je artikel še na zalogi. Pri izpisu zaloge za nazaj (kakšen datum v preteklosti) moramo vključiti možnost na 14.1 Zaloga artiklov, zavihek dodatni podatki / "Upoštevajo se tudi neaktivni art". S tem se upoštevajo tudi artikli, ki so sedaj neaktivni, takrat pa so bili aktivni in na zalogi.

 

Inventura se vnaša, ko so vsi dokumenti za nazaj vnešeni

V kolikor želimo zaključiti inventuro na datum 31.10.2010/1.11.2010 je potrebno imeti pred knjiženjem inventure vnešene vse prevzemne liste in ostale skladiščne dokumente (izdajnice, dobavnice, ...). V kolikor vnašamo še skladiščne dokumente pred datumom inventure in inventura še ni knjižena, je potrebno na inventuri izvesti ukaz F9 - Obnovi knjižno zalogo.

V kolikor že po knjiženi inventuri vnesemo prevzemni list na datum starejši od datuma inventure se zaloga na datum po inventuri ne spremeni, ker inventura na datum zaključka inventure v vsakem primeru določa novo inventurno stanje. Vnosi skladiščnih dokumentov z datumom starejšim od inventure se, po tem, ko je inventura knjižena, ne upoštevajo.

 

Kontrola zalog

Zaloge artiklov se kontrolira na osnovi izpisa: "14.1 - Zaloga artiklov". V primeru nejasnosti je potrebna kontrola po posameznem artiklu.

Zalogo posameznega artikla se kontrolira na osnovi poročila 10 - Kartica artiklov in pregleda Hitra kartica atiklov iz lokalnega menija šifranta artiklov. V hitri kartici je zelo pomembno zadnje polje SS. Kjer je kljukica, pomeni da je dokument spremenil zalogo artikla(najpogostejši dokumenti, ki spreminjajo zalogo: izdaja, dobavnica, račun/dobavnica, prevzemnica, odpis, inventura, prenosnica, ...).

Na hitri kartici preverjamo polja:

 • SS - sprememba v skladišču
 • datum - datum spremembe zaloge
 • količina
 • zaporedje dokumentov

 

Z <CTRL> + <ENTER> se nam odpre dokument, kjer potem natanko preverimo, kaj se je zgodilo z knjižbo.

 

Težave pri tiskanju

V primeru, da imate težave pri tiskanju, preverite gonilnik trenutnega tiskalnika, izpišite testno stran, preverite nastavitev strani v MS Windows in v DL programu (Velikost papirja in margine, podajanje papirja: Ostalo/Nastavitve/Nastavitve strani/ ...). V kolikor se težave še vedno niso odpravile zaprite vse programe in ponovno zaženite računalnik. Poskusite izpisati kakšno stan iz Beležnice ali MS worda oz. kakšnega drugega programa. V kolikor se napake še vedno pojavljajo: opišite napako serviserjem DL. Pomembni podatki so ali se napaka pojavlja samo v DL programu ali povsod, ali se izpiše testna stran v redu, ali se v DL programu napaka pojavlja samo na enem ali enih poročilih na drugih pa ne.

 

Načini vnosa datuma v vseh digi programih

Prikaz datuma je vedno v obliki dd.mm.LLLL in tudi kadar se vnese v drugi obliki se spremeni v to obliko (vnesem d, spremeni se nam v 07.12.2009). V primeru da je trenutni datum 07.12.2009 nam sledijo vnosi:

 • 010210 - 01.02.2010
 • 01022010 - 01.02.2010
 • 0204 - 02.04.2010 (2010 je trenutno leto)
 • 01.02 - 01.02.2010 (2010 je trenutno leto)
 • 1,2 . 01.02.2010 (2010 je trenutno leto)
 • 1 - 1.12.2010 (12 je trenutni mesec, 2010 je trenutno leto)
 • +10 - 17.12.2010 (7.12.2010 + 10 dni)
 • -3 - 04.12.2010 (7.12.2010 - 3 dni)
 • d - trenutni datum (07.12.2004)
 • v - včerajšni datum (06.12.2010)
 • j - jutrišnji datum (08.12.2010)
 • zl - začetek leta (01.01.2010)
 • kl - konec leta (31.12.2010)
 • zm - začetek meseca (01.12.2010)
 • km - konec meseca (31.12.2010)
 • zpl - začetek prejšnega leta (01.01.2009)
 • kpl - konec prejšnega leta (31.12.2009)
 • zpm - začetek prejšnega meseca (01.11.2010)
 • kpm - konec prejšnega meseca (30.11.2010)
 • Vedno pa si lahko pomagamo z koledarjem ( z miško klik na <..>. ali CTRL+ENTER).

 

Oznake v šifrantih - oznaka artikla, oznaka klienta

Oznake šifrantov lahko vsebujejo številke in črke. V primeru, da vsebujejo tudi črke, priporočamo samo velike ali samo male črke v Oznaki/šifri. Znaki , ki so prepovedani v oznaki artikla: * % " ? Znaki ki niso priporočljivi v oznaki/ šifri : \ $ ¸ ¨ | . Prav tako ni priporočljivo v oznako vpisovati presledke na začetku in koncu oznak.

 

Zaloga artiklov za nazaj

Izpis zalog (najpogosteje 14.1 - Zaloga artiklov) se lahko izvaja za poljubni datum za nazaj. Zaloga artiklov je pravilna količinsko in zneskovno. Zaloga za določen datum za nazaj vsebuje isto količinsko in zneskovno zalogo tudi, ko izpišemo zalogo čez 3 mesece na isti datum za nazaj.

Ko pa izpisujemo zalogo na datum pred inventuro, moramo izvesti ukaz Ostalo/Ponovno izračunaj fiksno zalogo na datum, na kateri želimo izpisati zalogo. Na koncu moramo ponovno izvesti ukaz "Ponovno izračunaj fiksno zalogo" na današnji datum.

V kolikor to ne storimo se nam na izpisih zalog lahko zaloga podvoji. In šele po ukazu "Ponovno izračunaj fiksno zalogo" je zaloga ponovno pravilna.

 

V programu osebni dohodki in osnovna sredstva se zaključek leta ne opravlja

Seznam programov kjer se zaključek leta sploh ne opravlja:

 • osebni dohodki / plače
 • osnovna sredstva

 

kjer se zaključek leta opravlja v primeru velike količine podatkov:

 • Uspešno poslovanje/ zaloge
 • Gostinski program
 • Delovni nalogi
 • Tehtanje

 

kjer se zaključek leta večinoma opravlja a ni potreben:

 • Glavna knjiga

 

Nujno zaključevanje leta ni potreben v nobenem programu.

 

Dodatni opis pri izpisu storitvenih računov

Dodatni opis lahko na računu vpišemo v:

 • predklavzulo : tekst se izpiše na vrhu pod klientom in nad vnešenimi postavkami
 • klavzulo - tekst se izpiše na koncu računa nad podpisom in žigom
 • opis pri artiklu: tekst se izpiše pri artiklu pod nazivom
 • opomba pri artiklu - tekst se izpiše pri artiklu pod nazivom, razen če ni drugače določeno