Izpolnjevanje potnih nalogov

Obstaja tudi super program Potni nalogi, kjer so vsi obvezni podatki izpisani na potnem nalogu. V kolikor pa še ne uporabljate programa si obvezno oglejte navodila in nekaj smernic o izpolnjevanju potnega naloga.

Obvezni podatki potnega naloga:

 • podatke o podjetju ali s.p.
 • številko potnega naloga
 • datum potnega naloga
 • ime in priimek zaposlenega, naslov prebivališča
 • delovno mesto zaposlenega
 • naloga
 • relacija s točno napisanimi kraji
 • čas (datum in ura) odhoda in prihoda - vrnitve
 • registrska številka vozila
 • znesek predujma, če je bil izplačan
 • v primeru obračuna dnevnice - znesek dnevnic
 • začetno in končno stanje števca za službena vozila
 • število prevoženih kilometrov
 • podpis predlagatelja, odobritelja in prejemnika potnih stroškov
 • žig podjetja

Priporočeni podatki na potnem nalogu:

 • Namen naj bo vpisan podrobno z nazivom strank vred in namen obiska stranke
 • Relacija naj bo napisana z vmesnimi kraji, če smo naredili postanek v tem kraju
 • Potni nalog naj bo opremljen s številko dokumenta v kolikor je bil predmet obiska tudi kakšna izdobava/ prevzem materiala/izdelkov/storitev. V kolikor ni dokumenta in obstaja pogodba naj bo št. in datum pogodbe oz. kakršnegakoli dokumenta na osnovi katerega lahko dokažemo obisk.
 • priložite kakršni koli dokument/račun, ki ste ga prejeli na službeni poti: cestnina, parkiranje, tunelnina, ... S tem dokumentom se lahko dokazuje, da je bila poslovna pot dejansko opravljena.

 

Pomembno o potnih nalogih

 1. V primeru obračuna dnevnice na službeni poti je potrebno paziti pri obračunu osebnega dohodka-plače, kajti za ta dan zaposlenemu ne pripada nadomestilo za prehrano.
 2. Na potnem nalogu izpolnite vsa predvidena polja.
 3. Na koncu potenga naloga je potreben podpis
 4. Za privat vozila je izpolnitev potnega naloga obevezna. Za službena vozila je dobolj evidenca kilometrov z ostalimi podatki - kot zbirni nalog.

 

Program potni nalogi za obračun potnih stroškov.

Aktualni podatki o dnevnicah in kilometrini za leto 2019.