Sporočilni sistem

Interni sporočilni sistem je namenjen uporabnikom DL programov, da se določena pomembna sporočila prikazujejo na ekranu v trenutkih, ko jih potrebujemo. Primer sporočil:

  • pri izdaji določenega atikla : "Pri izdaji dodaj vrečko."
  • pri prevzemu artikla: "Skladišči z glavo navzdol."
  • pri izdaji blaga kupcu: "prosi Janeza naj prvo poravna zapadle fakture in šele potem mu izdaj naročeno blago."
  • kupec pri prevzemu blaga: "naj žigosa in potrdi dobropis. Čakamo ga že od 1.12.2009.
  • ..."

Interni sporočilni sistem za izbrane prejemnike sporočila:

  • artikle : sporočilo se prikaže kadar izberemo artikel na dokument(dobavnica, ponudba, račun, ...) ali v šifrantu artiklov, ko imamo prikazane njegove podatke na zaslonu
  • skupino artiklov: sporočilo se prikaže kadar izberemo artikel, ki spada v skupino, na dokument(dobavnica, ponudba, račun, ...) ali v šifrantu artiklov, ko imamo prikazane njegove podatke na zaslonu
  • kupca ali dobavitelja: sporočilo se prikaže kadar izberemo klienta na dokument (dobavnica, ponudba, račun, ...) ali v šifrantu klientov, ko imamo prikazane njegove podatke na zaslonu
  • uporabnika programa/komercialista: sporočilo se prikaže ob prijavi v program določenega uporabnika

Sporočila imjo lahko različno obdobje veljavnosti, prioriteto, ...

Sporočilo je lahko po določenem času urgentno, kar pomeni da se nam prikazuje tudi med delom.

Sporočilo lahko vnese vsak uporabnik programa digi in pi vnosu določi za kateri artikle/kupca gre in vpiše sporočilo.Drugi del sporočilnega sistema je opomnik - TODO:

- vnašajo se periodična dela, ki se morajo opraviti, periodo, in rok

- program nas vsako določeno vnešeno obdobje opominja (vsak mesec, vsako leto, vsake 4 leta, ...)

Primer:

- zavarovanje za avtomobil

- zavarovanje hiše

- izplačilo regresa

- opravljanje varstva pri delu

- zdravniški pregledi

- kontrola zalog

- podaljševanje registracije avtomobila

- servisi raznih strojev in naprav

- pregled gasilskih aparatov

- pregled dimnikov in kurilnih naprav

- rojstni dnevi, ...

- in ostalo