Terenska prodaja

Na voljo imamo program Uspešno poslvanje, ki je prilagojen za izdajo dobavnic na terenu oz prodajo na terenu. Terenska prodaja poteka na osnovi prenosnega terminala. Ko v dobavnici na terminalu določimo kupca, se nam avtomatično določi cenik, ki velja za kupca in po potrebi določimo poslovalnico kupca (poslovalnica Mengeš, poslovalnica Trzin, ...). Podatki se na koncu prenesejo na glavni računalnik, kjer se vnešene dobavnice fakturirajo. Fakturiranje je lahko zbirno (več dobavnic - ena faktura) ali navadno (ena dobavnica - ena faktura). Pri fakturiranju se lahko upoštevajo tudi poslovalnice kupca in plačilni pogoji.

 

Prodaja na terenu

Program Amulantna prodaja pa je pripravljen za prenosne terminale. Nekateri terminali so opremljeni s čitalcem črtne kode, tako da lahko hitro vnesemo dobavnico na terenu, jo stiskamo preko A4 tiskalnika in na koncu dneva prenesemo podatke v glavni računalnik, kjer jih naprej obdelujemo (urejamo zalogo, fakturiramo nefakturirane dobavnice, urejamo plačila, izpisujemo deklaracije, ...).

Primer vnosa dobavnice na terenu s prenosnim terminalom:

Terenska prodaja

 

Prodaja na terenu na osnovi prenosnika, brezžičnega čitalca črtne kode in tiskalnika

Lahko pa uporabimo na terenu prenosnik, ki nam olajša prodajo. Lahko s prenosnim čitalcem črtne kode prečitamo artikle, katere prodamo in njihovo količino. Na osnovi tega vnosa se pripravi dobavnica za določenega kupca z njegovimi plačilnimi pogoji in cenikom. Pripravljena dobavnica se lahko izpiše ali se izpiše že direktno Račun/Dobavnica ali maloprodajni račun.

Podatki se ravnotako prenesejo na glavni računalnik v program Uspešno poslovanje, kjer se urejajo dokumenti, zaloge in plačila, izpisujejo deklaracije, ...