program za tiskarne

Računalniški program za tiskarne je prilagojen program  za vodenje zalog, delovne naloge, komercialo in fakturiranje. V računalniškem programu so na voljo popolnoma spremenjeni in prilagojeni dokumenti: delovni nalog, kalkulacija in pokalkulacija.

Kalkulacija za tiskarno

 • možnost vnosa kalkulacije z več izdelkov na eni kalkulaciji z ločenimi fazami in materialom (notranjost, ovitek, platnice, mape, vizitke, druge priloge) in svojo naklado
 • možnost dodatka v % na material in % na delo za izračun prodajne cene
 • izračun zneska tiska/biganja/ na osnovi 
  • Stroja – hitrost stroja je odvisna od gramature papirja
  • Cena priprave
  • Cena umivanja
 • možnost takojšnjega prikaza cene za 3 različne naklade na isti kalkulaciji
 • takojšnja priprava ponudbe/predračuna in pošiljanje naprej na Email ali tiskalnik
 • priprava delovnega naloga
 • kalkulacija se lahko pripravi na osnovi že ene obstoječe kalkulacije, obstoječega delovnega naloga, ročni vnos na osnovi tehnološkega postopka ali popolnoma ročni vnos kalkulacije
 • avtomatičen izračun dodatka pol odvisno od stroja in tiska

 

Ponudba/predračun za tiskarno

 • prenos podatkov s kalkulacije za enegea ali več izdelkov za eno ali več naklad
 • možen vpis različnega rabata ali superrabata za različne naklade
 • možna korekcija cene po proizvodih iz kalkulacije
 • hitro pošiljanjepo elektronski pošti

 

Delovni nalog za tiskarno

 • pripava možna id obstoječega delovnega naloga, iz obstoječe kalkulacije ali ročni vpis na osnovi tehnološkega postopka ali popolnoma ročni vpis
 • Obvezen vpis nekaterih podatkov pri odpiranju (proizvod, naklada, kontakt, telefon, planirani datum proizvodnje, naročilnica, ...)
 • Status delovnega naloga : odprt, v delu, zaključen, obračunan
 • Vnos potrjenega roka izdelave
 • Možna priprava in izpisa naročil skladišču za izdajo materiala za DN in stroj – za skladiščnika
 • Možna priprava predlaganih izdajnic za skladiščnika
 • Plan delovnih nalogih po strojih – možna sprememba vrstnega reda
 • Možen avtomatičen izpis za vnos dnevnika dela po fazah in zaposlenih
 • Možen prikaz kdo je vnesel podatke in kdaj
 • Možen avtomatični datum porabe materiala na datum zaključka DN ali ročni vnos
 • Blokada negativnih zalog materiala

Delovni nalog za tiskarno.

Naročilnice za kooperacijo v tiskarni

 • Priprava naročilnice direktno iz delovnega naloga ali ročni vnos
 • Možen vnos naročilnice za kooperacijo za različne delovne naloge naenkrat (ko je naročilnica odprta na dolčenega kooperanta se dodajajo na njo vse storitve za istega dobavitelja in različnih tiskarskih delovnih nalogiov, ko se naročilnica zaključi se pri naslednjem naročilu avtomatično odpre nova naročilnica za dobavitelja ).

 

Naročilnice za material v tiskarni

 • Priprava naročilnice direktno iz delovnega naloga ali ročni vnos
 • Možen vnos za različne delovne naloge naenkrat

 

 

Obračun delovnega naloga v tiskarni

 • vnos ur se vrši na 3 načine: direktno na delovni nalog, poslovodja vnaša ure po delovnih nalogih in zaposlenih, zaposleni samo na osnovi terminala vnašajo ure za delovni nalog in fazo
 • vnos dejanske porabe materiala direktno na delovni nalog ali preko izdajnice in potrjene količine na izdajnici (predlagano količino predlaga tisti, ki je odprl nalog).

 

Izdaja proizvodov in fakturiranje

 • Priprava dobavnice na osnovi delovnega naloga/ponudbe/predračuna in izpis s cenami ali brez
 • Priprava računa iz ene ali več dobavnic ali ročni vnos za storitve
 • Razknjiževanje na osnovi dobavnic
 • Jasna izdaja avansni računov in jasno zapiranje avansnih ačunov z kasneje izdanimi pavimi računi.

 

Pregled zaloge materiala in izdelkov v tiskarni - tudi za katerikoli dan za nazaj

 • Ločeno skladišče za proizvode, material in proizvodnjo – nedokončana proizvodnja
 • Možen količinski prevzem (po prejeti dobavnici) na osnovi izdane naročilnice doavitelju ali ročni vnos in kasneje finančni (ko pride račun)
 • Takojšnja sprememba zaloge po vnosu prevzemnice
 • Pri vnosu dokumentov oz. kadarkoli na voljo: skladiščna kartica materiala/proizvodov,  hitra kartica materiala/proizvodov.

 

Inventura materiala in proizvodov v tiskarni

 • Izpis praznih popisnih list na različne načine: po skupinah, z zalogo, brez zaloge z ceno, ...
 • Delni ali kompletni vnos inventure je možen večrat na leto: samo material samo proizvodi, samo proizvodi knjige
 • Inventura se lahko vnaša več dni brez kakršnih koli komplikacij zaradi hkratnega ostalega dela v proizvodnji/skladišču: izdaje delovnih nalogov, dobavnic, računov
 • Vsi potrebni izpisi: inventurne razlike, inventurni manjki, inventurni viški

 

Poročila za vodje tiskarne, računovodstvo in vodstvo tiskarne

 • Obračunani delovni nalogi
 • Delovni nalogi po statusu: odprti, nezaključeni, ...
 • Dela po delovnih nalogih, dela po fazah
 • Poraba materiala
 • Poraba materiala po kupinah za oddajo za statistiko
 • Plan proizvodnje po delovnih nalogih
 • Plan proizvodnje za stroj
 • Poraba časa po zaposlenih/stojih/fazah
 • Kritični delovni nalogi
 • Delovni nalogi zaključeni čez potrjeni rok izdelave

 

Ostale možnosti  v programu za tiskarne

 • Izpis deklaracij za pakete za ekspedit
 • Izpsi ovojnic
 • Vnos plačil
 • Opomini, obresti
 • IOP obrazci
 • Izpis minimalnih zalog
 • Potni nalogi