Vračilo trošarine za plinska in mineralna olja

V računalniškem programu POTNI NALOGI je na voljo dodatek za vodenje trošarin pri porabi olj, ki se porabljajo za industrijsko - komercialni namen. Program je je namenjen porabi plinskih in mineralnih olj za industrijsko - komercialni namen.

Program deluje v vseh MS Windows operacijskih sistemih: MS Windows XP, MS Windows 2003, MS Windows 2008 in MS WIndows 7.

Uporabnikov programa za vodenje trošarin je lahko poljubno veliko in podatke lahko vnašajo hkrati.

 

Kratek opis programa za vračilo trošarin za plinska in mineralna olja:

 • vnos vozil in voznikov z vsemi potrebnimi podatki
 • vnos potnih nalogov
 • vnos prejetih računov za točenje olj
 • priprava in izpis poročil za vračilo trošarine:
  • TRO-I - Zahtevek za vračilo trošarine za mineralna olja, ki se porabljajo za industrijsko - komercialni namen
  • TRO-K Zahtevek za vračilo trošarine na podlagi dvajsetega odstavka 54. člena zakona o trošarinah za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen
  • Evidenca  o polnitvi v posamezno vozilo (3. člen pravilnika)
  • Evidenca o vozilih v katera se polni plinsko olje
 • izpis potnih nalogov
 • obračun potnih nalogov
 • ostala poročila po vozilih, voznikih, stroškovnih mestih, ...
 • statistična poročila