Uspešno vodenje zalog in izpis računov

Program za vodenje podjetja Uspešno poslovanje: fakturiranje, predračuni, ponudbe, zalogeProgram Uspešno poslovanje potrebuje vsako podjetje ali s.p..Lahko je maloprodaja , veleprodaja ali storitveno, proizvodno podjetje. Vsak podjetnik in zaposleni želi enostavno in hitro izdelati ponudbo, iz potrjene ponudbe drugi dokument brez dodatnih vnosov: novo ponudbo, predračun, prejeto naročilo, potrditev naročila, dobavnico, izdelati račun, ga poslati po elektronski pošti ter vodi zalogo v skladišču. Ampak to je le del zmogljivosti programa. Program je prilagojen številnim dejavnostim zato priporočamo brezplačno predstavitev programa pri vas ali v naši pisarni v Ljubljani ali Kranju.

Preglejte .

 

 

Priporočamo ogled več različnih rešitev za vaše podjetje.

 

Program omogoča davčno potrjevanje računov, dobropisov, bremepisov, avansnih računov ter maloprodajnih POS računov.

E-računi so podprti z novejšo različico programa Uspešno poslovanje za večina slovenskih bank.

Program Uspešno poslovanje je sestavljen iz več modulov:

komerciala: ponudbe, predračuni, kalkulacije

fakturiranje: računi, avansni računi, dobropisi, bremepisi

materialno poslovanje: prevzemnice, dobavnice, delovni nalogi, odpisi, izdajnice, odpremnice, prenosnice, zapisnik o spremembi cen, inventure, zaloge, kartice artiklov

finančno poslovanje: DDV knjige, trgovske knjige, plačila kupcev/dobaviteljev, IOP obrazci, odprte postavke, opomini, obresti

maloprodaja, blagajniško poslovanje: blagajniški računi, blagajniški prejemki, blagajniški izdatki, podpora črtni kodi

komisija/konsignacija:

izpis deklaracij, nalepk, poličnih etiket, dopisov, ovojnic

direktorski sistem

 

Najpogostejše uporabljene funkcije v programu v manjših podjetjih in s.p.:

 • izpis računov
 • izpis dobavnic
 • vodenje zalog
 • inventura
 • maloprodaja

 

Splošni dokumenti

 • prevzemnica - prejeta dobavnica
 • predračun, ponudba
 • račun
 • avansni račun
 • dobavnica
 • odpis blaga
 • inventura

 

Materialni dokumenti

 • konsignacijske dobavnica
 • prenosnica, povratnica
 • medskladiščnica

Finančni dokumenti

 • dobropis
 • bremepis
 • opomin
 • obračun zamudnih obresti

 

Ostali dokumenti

 • odpremnica
 • naročilnica
 • prejeto naročilo
 • potrditev naročila
 • reklamacijski zapisnik
 • naročilo skladišču
 • povpraševanje
 • kalkulacija uvoza

 

Proizvodnja in servis

 • servisni delovni nalog
 • naročilo servisu
 • proizvodni delovni nalog
 • terenski delovni nalog
 • kalkulacija po fazah

Maloprodajni dokumenti

 • blagajniški račun
 • blagajniški prejemek
 • blagajniški izdatek
 • razprodaja
 • zapisnik o spremembi cen

 

 

Podroben opis programa dobite na letaku:  Opis programa Uspešno poslovanje.

 

Največ o zmogljivosti programa se dobi v navodilih za uporabo:  .

 

Karakteristike programa Uspešno poslovanje:

fakturiranje: enostavno in hiter vnos računa, vnos dodatnih opomb k posamezni postavki, v storitveni postavki možnost več vrstičnega tekstovnega opisa, vnos dodatnih podatkov: rabati, poslovalnica, pogodbe, plačilni pogoji, ... . Račun se lahko pripravi na osnovi že vnesenega dokumenta: dobavnice, ponudbe, naročila, ... . Možna je priprava zbirnega računa iz več ne fakturiranih dobavnic istega klienta.

maloprodaja: celotno blagajniško poslovnje z izdajo računov, zaključku, blagajniškim dnevnikom, trgovsko knjigo

materialno poslovanje: avtomatično razknjiževanje in sprememba zalog na osnovi skladiščnih dokumentov, inventura materiala, artiklov in proizvodov, hitra kontrola zaloge na osnovi hitre kartice artikla, ...

komerciala: hitri vnos nove ponudbe (lahko ročno ali že na osnovi predhodnega dokumenta: ponudbe, naročila, ... ), prikaz pomembnih podatkov na zaslonu: zaloga vnesenega artikla, minimalna zaloga, finančni podatki klienta, sporočila vezana na vnesenega klienta, ...