Zakonske prilagoditve 1.7.2013

S 1.7.2013 je začel veljati zakon, ki prepoveduje brisanje gotovinskih računov brez revizijske sledi. Po zakonu proizvajalci ne smemo inštalirati, prodati in servisirati programov po 1.7.2013, ki ne ustrezajo zakonu.

Povzetek:

V osmem odstavku 38. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB4, 32/2012 in 94/2012) je določeno, da zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

 

Informacije o zakonu se da dobiti v uradnem listu ter na DURS internetnih stran: http://www.durs.gov.si/

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nove_zahteve_za_racunalniske_programe_za_izdajanje_racunov/

Vprašanja odgovori na DURS:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nove_zahteve_za_racunalniske_programe_za_izdajanje_racunov/vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_zahtevami_za_racunalniske_programe_za_izdajanje_racunov/

 

Program Uspešno poslovanje in blagajna že do sedaj niso omogočali brisanja računov brez dnevnika po novem pa se je program še dodatno prilagodil zakonu, ki poleg dnevnika omogoča še zahtevana poročila oz. datoteke, ki so po zakonu obvezna (IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT ter IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT) .

Pri popravljanju ter brisanju že izpisanih gotovinskih računov se vodi dnevnik sprememb. Ravno tako se za spremembo računa šteje tudi kasnejše storniranje že izpisanega celotnega računa. V primeru. da se en račun popravlja/ureja večkrat se dnevnik vodi za vse spremembe ločeno in ne samo končne spremembe. Sprememba na izpisanem računu se beležijo vse spremembe:

- menjavanje artiklov

- zmanjševanje/zvečevanje prodanih količin

- dajanje popustov na posameznih artiklih ali na celotni račun

- spreminjanje načina plačila

- spreminjanje kupca

- in ostalo - vse spremebe se beležijo

 

Dnevnik se vodi za vse blagajniške račune ter za vse račune (A4), avansne račune, dobropise ,ki so bili vsaj delno plačani z gotovinskim načinom plačila (gotovina, kartice, plačilo po povzetju poštarju, čeki, boni, ... - vse samo direktna plačila na TRR niso beležena) ter že izpisani.

Dodajanje artiklov na odprto mizo se ne smatra kot popravljanje računa, ker dokument še ni bil izpisan in je v stanju vnosa in tudi prava številka dokumenta še ni določena.

Pri začetku popravljanja že izpisnega račune se na ekranu prvo pojavi okno za vpis vzroka:

V kolikor ne vpišemo vzroka nas program ne spusti naprej. Račun je možno začeti popravljati s klikom na  .

 

Ravno tako pri stornaciji računa:

- desna miškina tipka na računu

- izbira storno na tipu urejanja

- Ukazi ostalo spodaj na računu - ter izbira 3. ukaza za stornacijo:

- V Uspešnem poslovanju ukaz za storniranje računa: Poslovanje/Stornacije/Stornacija Blagajniškega računa

 

Z ukazom Ostalo/Izvorni zapisi/Pregled izviornih zapisov računov : se nam odpre okno, ki omogoča pregled izvornih datotek in pripravo zakonsko določenih datotek:

 

Povdarjamo:

brisanje, spreminjanje, popravljanje, storniranje že izpisanega računa brez revizijske sledi v Digital Logic programih ni mogoče.