Sledenje prodaje blaga z lot kodami

Lot koda ali serija je obvezna pri zagotavljanju sledljivosti v proizvodnji živil.

Lot ali lot koda = podatek odtisnjen na embalaži (kartonu, paleti, ...) in na posameznem izdelku / proizvodu, ki določa enake pogoje in enake vhodne materiale za celotno serijo (lot kodo). Lot koda največkrat vsebuje datum ali čas in zaporedno številko (lahko tudi samo zaporedno serijsko številko) ki enolično določa serijo in je po možnosti govoreča Oznaka. Lot koda se pogosto odtisne v obliki črne kode, lahko pa je samo znakovno/številčno odtisjena na proizvodu.

Uporablja se v mesnopredelovalni industriji, proizvodni živil, hrane, pijače ter proizvodnje blaga ki prihaja v stik s hrano pri proizvodnji, pripravi ali uporabi : posoda, kozarci, pribor.

 

V vednost o lot kodah:

Lot koda se lahko nahaja na embalaži in nujno tudi na proizvodu samemu. Najpomembnejša je lot koda na proizvodu in le ta zagotavlja sledljivost. Lot koda na embalaži je pomembna pri skladiščenju in premikanju večjih enot. Lot koda na embalaži in na proizvodih v embalaži ni nujno da je ista.

 

Uporaba:

Lot kode se uporabljajo za sledenje vhodnih materilov, skozi proizvodnjo do končnih proizvodov:

  • pri proizvodnji hrane in pijače: se celotna nabava opremi z obstoječimi ali novimi lot kodami, skozi proizvodnjo poteka vsa poraba  in odpisi ter kalo lot kodah, vsak polizdelek ali izdelek dobi svojo lot kodo, pri prodaji lot koda določa serijo proizvoda
  • pri proizvodnji blaga, ki prihaja v stik s hrano je potrebno sledenje vhodnih materilaov do končnegaproizvoda
  • pri pakiranju blaga, ki so v stiku s hrano (posoda) v pakete in prodaja teh paketov je potrebnot določiti nabavne lot kode v proizvodnem nalogu in kreirati novo lot kodo paketa, ki je pomemben pri izdaji računa 
  • proizvodnja zdravil in prehranskih dopolnil
  • proizvodnja krme za živali

 

Na osnovi lot kod zagotavljamo sledljivost vhodnih materialov, skozi proizvodni proces, do prodaje končnemu kupcu ali veletrgovcu.

V primeru potrebe po odpoklicu dočenega blaga za določeno časovno obdobje proizvodnje, lahko na osnovi vnešenih lot kod na prevzemu in izdaji dobimo podatke o kupcih. Te kupce potem lahko lažje obvestimo (veleprodajne kupce lažje, kupce v maloprodaji težje - v kolikor nimamo popustnih kartic ali kartic ugodnosti) in odpokličemo določene proizvode. Poleg običajne kosovne zaloge imamo ves čas na voljo tudi pripadajoče lot kode z nabave ali z proizvodnje.

Primer lot kod:

100401    - kar določa, da je bilo blago proizvedeno 1.4.2010

100401 10:14 - določa da je bilo blago proizvedeno 1.4.2010 ob 12:14 uri

 

Pomembno o lot kodah:

Lot koda vsebuje datum proizvodnje, lahko pa tudi:

  • proizvodnjo linijo ali obrat, stroj
  • čas
  • drugo zaporedno številko

Pogosto je lot koda predstavljena s črtno kodo (Barkodo) - za hitrejši vnos pri izdajah iz skladišča (poglejte si programe na digiprogrami.si za zajem podatkov v skladišču s prenosnim terminalom ali navadnim računalnikom)

 

Program za sledenje nabave in prodaje na osnovi lot kod:

Program nudi zajem podatkov pri prevzemu. Prevzem je lahko z dlančnikom ali z navadnim računalnikom. Omogočeno je tudi prevzem istega materiala/balga po razlilnih serijah: npr. nabava česna za proizvodnjo iz dveh serij pri različnem dobavitelju in isti dobavi.

 

V proizvodnji je potrebno pri porabi določiti serijo vhodnega materiala ali polizdelka.

 

Pri izdaji vnesemo ali poskeniramo lot kodo ,ki obstaja in je na zalogi. V kolikor izdobavljamo blago iz dveh serij je potreben vnos vseh lot kod, da se izpolni celotna količina dobavnice/računa.

 

Pomembno - o programu

Omogoča sledljivost nabave, proizvodnje in prodaje  pijače, hrane po lot kodah

Lot kode se zahtevajo pri vseh prevzemih, izdajah, odpisih in premikih v skladišču.

Program nam ne dopusti izdaje lot kode v kolikor ni na zalogi in neobstoječih lot kod.

 

Na volje je v programu več vrst poročil vezanih na lot kode, ki nam omogoča:

iskanje, prikaz zaloge, prikaz proizvodov iz določene nabavne lot kode, izpis deklaracij.

 

Deklariranje

Deklariranje živilskih proizvodov je obvezno. Pri proizvodnji izpišemo deklaracije s predpisanimi podatki (in so odvinsni od vrste blaga) : črna koda z lot kodo,  ime proizvoda, seznam uporabljenih sestavin, neto količina-teža, rok uporabnosti, proizvajalec, gensko spremenjeni organizmi, poreklo, pogoji shranjevanja, vsednost alkohola, kategorija ter navodila za uporabo.

 

Povezave:

Navodila za sledljivost živil v trgovini ter njihov odpoklic: KLIK